Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Dag voor de RadioAmateur 2009 (DvdRA 2009)

  De Dag voor de RadioAmateur 2009 (DvdRA 2009) wordt weer gehouden in de Americahal te Apeldoorn en wel op zaterdag 31 oktober.
  Info DvdA op VERON-site

 • Lezing” Meten en regelen met de PC”

  verwarmen_afkoelen

  Lezing ” Meten en regelen met de PC” door Hans PA3FYG

  Dinsdag 27 October 2009 om 20:00.

  Uitleg en demonstratie van het gebruik van “IP-Coach” in het middelbaar onderwijs.

  In mijn functie als TOA ( Technisch Onderwijs Assistent ) op een middelbare school ontwikkel ik onder andere lessen waarbij het meetinterface IP-Coach van het CMA gebruikt wordt.

  Introductie Coach 6
  CMA Coach 6 is een leeromgeving met gereedschappen voor meten en sturen, videometen, modelleren en gegevensverwerking:

  Meten: In meetactiviteiten kun je gegevens verzamelen van sensoren (bijv. een temperatuursensor, pH sensor)die aangesloten zijn op een interface (zowel on-line en off-line, of handmatig) om zo meer over de wereld om je heen te ontdekken.

  Sturen: In stuuractiviteiten kun je programma’s maken en gebruiken voor het aansturen van actuatoren (zoals een lamp of motor) die aangesloten zijn op een interface.

  Videometen: In videomeetactiviteiten van Coach kun je plaats-tijdgegevens verzamelen van bewegende voorwerpen uit digitale videoclips of meten aan een enkele afbeelding. Je kunt nu meten aan verschijnselen waaraan je eerder nooit kon meten!

  Modelleren: In de modelleeractiviteiten van Coach kun je rekenmodellen van dynamische systemen gebruiken en bouwen. De modelleeromgeving biedt zowel een grafische als een tekstmodus. Je kunt hypotheses toetsen door modelresultaten (berekende gegevens) te vergelijken met experimentele resultaten (meetgegevens).

  Verwerkingsgereedschappen: Een groot aantal gereedschappen voor het verwerken van je (meet)gegevens.

  In deze lezing zal vooral worden ingegaan op meten en verwerken van de gegevens, met demonstratie van diverse sensors.

  Daarnaast een demo van diverse videometingen.

  Ik hoop u op de lezing te zien !! Ook niet-leden zijn van harte welkom.

  73 de Hans