Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Cursus

   

  male-teacher-cartoon-3

   

  Radio Zendamateur Cursus:

  ****** Helaas zijn er te weinig aanmeldingen, dus dit seizoen geen cursus. Nieuwe aanmeldingen zien we graag tegemoet voor eventuele cursus september 2020. ******

  De cursus zendamateur gaat zo mogelijk begin oktober 2019 weer van start met een kennismakingsavond waar de kandidaat cursisten geïnformeerd worden over de manier van lesgeven, de kosten en ook zal er een vragen formulier worden ingevuld waardoor de cursusleiders een indruk van het niveau van de kandidaten krijgen en zo eventueel de stof kunnen aanpassen.

  Start cursus afhankelijk van voldoende aanmeldingen en eventuele beschikbaarheid cursusleiders!

  Als u interesse heeft geef dit door aan A15@veron.nl, de secretaris verzamelt de aanvragen.

  Cursusmateriaal:

  De lessen worden onderverdeeld in lesblokken zodat er een overzichtelijk geheel ontstaat waardoor meerdere cursusleiders ingezet kunnen worden ; hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid om cursisten die moeite hebben met een bepaald blok een extra avond aan te bieden naast de gewone lesavonden.

  Aan het eind van elk lesblok zal er een praktijkavond worden georganiseerd waar het geleerde aan de hand van metingen aanschouwelijk wordt gemaakt , wij denken dat er hierdoor een beter inzicht zal ontstaan .

  Als cursusmateriaal wordt het VERON cursus boek gebruikt , afhankelijk van de gekozen cursus ( F of N) zal het bijbehorende boek worden gebruikt; het cursusboek is te bestellen via de afdeling.

  Tevens is er een eenvoudige wetenschappelijke calculatornodig met o.a. de volgende functies:
  Pi, Sin, Cos, 1/X, worteltrekken enz.

  Ipads, andere tablets of smartphones zijn niet toegestaan op het examen!

  Kosten (2017)

  De eerste twee maanden worden vooruit betaald, dat kost €45,00 maar daar krijgt u gratis het examenboek bij. De volgende maanden betaald u € 40,00 vooruit per twee maanden. Dit vooruitbetalen doen we om de verzuimdrempel hoog te houden.

  Het is geen verplichting om lid te zijn van een van de verenigingen maar het wordt wel aanbevolen omdat u zich dan al een beetje kan inleven in onze mooie hobby.