Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • 10 oktober – Videopresentatie Ballonvossenjacht 2017

  Dinsdagavond 10 oktober wordt er een video gedraaid welke door Otto PD2ODR
  is gemaakt over de onlangs gehouden ballonvossenjacht.

 • 3 oktober – Vergadering leden en bezoekers van Radio Club ‘t Gooi

  Beste OM & (X)YL

  Mogen wij u uitnodigen om dinsdag 3 oktober naar de radioclub te komen.

  Wij zouden graag een statusupdate over onze afdeling willen geven en een aantal zaken bespreken waar we tegen aan lopen.

  Aangezien we op de jaarvergadering een volle agenda hebben komt het daarom op neer dat we een  presentatie van de feiten geven zonder dat we de tijd hebben voor een uitgebreide dialoog.

  Het lijkt ons een goed idee om op een clubavond de lopende zaken te bespreken en een opinie van onze leden te vragen zodat we wellicht sommige dingen op een andere of betere manier kunnen organiseren

  Ook geeft het ons de mogelijk om lopende zaken vanuit het hb met jullie te bespreken

  Een beetje het idee van een jaarvergadering zonder de tijdsdruk en de drukke agenda

  We zullen er wel naar streven om heet kort en bondig te houden

  Met vriendelijke groeten

  Namens

  Het Bestuur van radioclub ’t Gooi

  De afdeling ’s besturen van de Veron en de VRZA

  Dennis Bosheck

 • 31 oktober – Lezing over MRI scanners door professor U. vd Heide

  MRI: magneetvelden en radiofrequente straling voor medische beeldvorming
  MRI, of Magnetic Resonance Imaging, is een veelgebruikte techniek voor het maken van medische beelden. De techniek maakt gebruik van een sterk magneetveld, maar het MRI signaal waaruit beelden worden opgebouwd bestaat uit electromagnetische straling. Een MRI scanner bevat daarom een of meerdere RF zenders. Het signaal wordt opgevangen door spoelen (antennes) die dicht bij de patient worden geplaatst.

  In de voordracht zal worden uitgelegd wat de principes zijn van MRI, en hoe uit een combinatie van RF signalen een beeld kan worden opgebouwd. De lineare relatie tussen de sterkte van het magneetveld en de frequentie van de radiosignalen vormt de basis voor het principe van plaatscodering: door gradienten in het magneetveld te manipuleren, wordt de frequentie van het MRI signaal ook gevarieerd. Hiermee kan een relatie worden gelegd tussen de plaats waar het signaal ontstaat en de frequentie en fase van het radiosignaal dat wordt ontvangen.

  MRI wordt vooral gebruikt binnen de diagnostiek. Patienten krijgen een MRI scan zodat een dokter, de radioloog, kan bekijken of er afwijkingen te zien zijn die mogelijke klachten kunnen verklaren. Vanwege de hoge kwaliteit van de beelden, wordt MRI ook in toenemende mate toegepast tijdens een behandeling. Bij een behandeling met radiotherapie worden patienten met kanker bestraald met behulp van een lineaire versneller. Sinds kort bestaat er een lineaire versneller die geintegreerd is met een MRI scanner. Dit biedt de mogelijkheid om te zien wat wordt bestraald op het moment van de behandeling. De technische uitdaging om de integratie van een lineaire versneller en een MRI te realiseren zal worden besproken.

  Professor Uulke van der Heiden

 • Zondag 17 september – PI4RCG op Hilversum actief

  Zondag 17 september staat PI4RCG met een kraam op het marktplein in Hilversum om onze mooie radiohobby te promoten.
  Kom gezellig langs of (nog beter) kom een uurtje helpen achter de kraam.
  Voorheen was dit evenement bekend als de ‘vrijetijdsmarkt in Hilversum’.
  Kijk voor meer informatie op de website van Hilversum actief.

 • 26 september – Lezing over loop antennes door Hans Verkaik PA3ECT

  Hans heeft veel onderzoek gedaan naar Magnetic Loops en er veel ervaring  mee opgedaan; zowel met het bouwen als het werken in de praktijk.