Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Supergeleiding door laserlicht

  Wetenschappers van het Max Planck Instituut voor structuurdynamica aan de universiteit van Hamburg hebben een keramisch materiaal dat ook bij zeer lage temperaturen niet supergeleidend is met behulp van laserlicht supergeleidend gemaakt. De supergeleidende toestand bleef ook na het uitschakelen van de laserbron nog enige tijd bestaan. De onderzoekers willen dit effect gebruiken om Lees verder »

 • Nieuw op DVD: Wireless Toolbox

  Systemen die draadloos informatie uitwisselen rukken op. Niet alleen in het transport, de handel en de gezondheid, maar ook in de huiskamer. Op de nieuwe Wireless Toolbox DVD-ROM vindt u ca. 1,2 gigabyte aan technische documenten en tools (Engelstalig) om uw eigen systemen van hun bedrading te bevrijden. De toegepaste technologie hangt onder andere af van het transmissiebereik: bij enkele tientallen Lees verder »

 • Gratis PCB-software DesignSpark PCB

  Sinds de introductie van de transistor heeft het ontwerpen van circuits op printplaten een hoge vlucht genomen. Ondanks dat schakelingen steeds ingewikkelder worden, wordt het ontwerpen ervan steeds gemakkelijker dankzij de beschikbaarheid van efficiënte ontwerptools. Nog geen 10 jaar geleden moest er nog een behoorlijk bedrag op tafel worden gelegd voor dergelijke ontwerpsoftware, tegenwoordig is een aantal van dit soort tools gratis te downloaden. Vaak zijn deze dan wel op de een of andere manier beperkt in functionaliteit (ten opzichte van de volledige versie waarvoor betaald moet worden). DesignSpark PCB van RS Components beweert ongelimiteerd te zijn.

  Als trouwe Elektorlezer weet u dat we nogal wat PCB’s ontwerpen en we verwachten dat u dat zelf ook wel zult doen. Dus dat is een goede reden om deze software eens uit te proberen en te zien wat het kan. Is het krachtig genoeg om voortaan als ontwerpprogramma te gebruiken? We hebben de laatste nieuwe versie geïnstalleerd en deze een paar uur uitgeprobeerd. Het resultaat en onze bevindingen (en meer) vindt u op onze elektorembedded blog.

  Auteur
  CV

  Bron: Elektor

 • Jaarvergadering 2011- dinsdag 1 februari

  Jaarvergadering dinsdag 1 februari.

  Beste VERON leden van de afdeling `t Gooi (A15),

  Hierbij bent u van harte uitgenodigd de jaarvergadering bij te wonen.

  Uiteraard kunnen alleen VERON leden van afdeling `t Gooi (A15) stemmen en aan de discussie meedoen!
  Andere bezoekers zijn echter van harte welkom.

  De jaarvergadering van de VERON begint om 21.00h, vooraf is er de VRZA jaarvergadering.

  De VERON A15 leden waarvan mij het e-mail adres bekend is hebben per mail de agenda ontvangen.

  Iedereen die ook onze convo per mail wil ontvangen zet ik graag op mijn mailingslijst, stuur even een bericht naar de secretaris : a15@veron.nl

  Namens het bestuur,
  Hans PA3FYG, secretaris

 • Bits lezen en schrijven met naalden

  Bij de zoektocht naar steeds meer data-opslagcapaciteit op een steeds kleiner oppervlak worden voortdurend nieuwe opslagtechnieken onderzocht. Promovendus Johan Engelen van het MESA+ instituut voor nanotechnologie van de Universiteit Twente optimaliseerde de ‘parallel probe-based data storage’ opslagtechniek door het toevoegen van een ander type motor, en maakte deze technologie hiermee tien keer energiezuiniger dan de vorige versie.

  Op dit moment is flash-geheugen een veel gebruikte opslagtechniek. Hierbij wordt een draadrooster gebruikt waarbij zich op elk kruispunt een bit bevindt. Engelen bestudeerde bij zijn onderzoek een nieuwe techniek waarbij er niet wordt gewerkt met een draadrooster, maar waarbij de bits met behulp van naaldjes worden geschreven en gelezen. Omdat deze techniek relatief veel energie verbruikt, werd gekeken naar mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. Dit lukte door een zogenaamde comb drive te gebruiken. Dit is dezelfde techniek die de promovendus eerder gebruikte voor de ontwikkeling van het kleinste muziekinstrument ter wereld: het micronium, dat bestaat uit veren met een dikte van een tiende van een mensenhaar.

  Johan Engelen promoveerde op 14 januari 2011 aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica met het proefschrift ‘Optimization of Comb-Drive Actuators’.

  Meer info:
  www.utwente.nl/organisatie/stories/nieuwe-dataopslagmethode

  Bron: Elektor

 • Zendcurcus N- en F-machtiging

  Dit overkomt u na het doorlopen van de cursus zeker niet!

  Hierbij een mededeling van Anne PB1A ( ex PA3FYI ) en net vermeld op PI4RCG:

  Elke dinsdag vanaf 20:00 uur t/m 22:00 uur geeft Anne les in ons clubhuis, het NERA-gebouw. Dit voor de N en F machtiging. De curcus is voor zowel voor Veron en VRZA-leden. Het een en ander staat ook op zijn site PB1A.
  Na afloop kunnen de cursisten nog wat drinken. Momenteel is hij met de wet van Ohm bezig en zit dus nog vrij aan het begin van de cursus. Aanmelding is nog mogelijk.
  De cursus wordt gehouden in de eerste zaal links.

  Je kunt met hem contact opnemen, maar ook eens op een dinsdag in ons clubgebouw langskomen om te zien wat de radiohobby allemaal inhoud.

 • Verslag vossenjacht 80 meter in Amersfoort

  Erik PA3EGX en Hans PA3FYG ( met in de antieke peildoos een vosje )

  Hierbij het verslag van de afgelopen jacht ( 16 jan. ) ter beschikking gesteld door de organisatie.
  Hartelijk dank voor de leuke jacht ( de PA3FYG). Het Gooi was ook weer vertegenwoordigd.

  Alle spullen staan gereed, op tijd begonnen met inladen van de auto. Om ongeveer 10:30uur aan gekomen bij het Treekerpunt parkeerplaats. Henny en ik hebben samen alle zenders in het bos verstopt. Om ca. 12:30 uur terug bij de start om de rest klaar te zetten.
  Op de parkeerplaats aangekomen is de eerste jager voor de jacht er al (PA0LEZ). De anderen volgden daarna al snel. Na inschrijving van 8 jagers, start de eerste om 13:43uur. Wat de jagers niet wisten is dat Hans PA3FYG met een zender in zijn ontvanger tussen de jagers liep. Deze is uiteindelijk door de meeste jagers gevonden. Er waren 13 zenders in het bos verstopt. Met de 14e zender liep Hans in het bos. Deze heeft een mooie oude ontvanger met twee buizen. Officieel op batterijen deze waren nu vervangen door een zender.
  Kees PA1JCW heeft deze keer met een extra handicap gelopen, hij liep de route in tegen gestelde richting.
  Op alle zenders was een letter geplaatst die men op kon schrijven. Als de letters in de juiste volgorde stonden kon het woord N i e u w- S c h o t l a n d worden gelezen.

  Deelmemers: Totaal tijd: Aantal zenders:
  PA0RSM Eddy 1uur 58 12
  PA3AKK Wim 1uur 42 11
  PA2PIM Pim 1uur 43 11
  PA3EGX Erik 2uur 03 11
  PA1JCW Kees 2uur 24 11
  PA0LEZ Leo 2uur 09 10
  PA3BJV Koos 1uur 58 9
  PA3FYG Hans 2uur Eervolle vermelding met 1 te jagen zender.

  Bij aankomst finish stond de snert, koffie en thee gereed. Alles met uistekende weersomstandigheden (temp. ca 10 graden, droog en geregeld een zonnetje). Het was een aangename zondagmiddag in het bos.
  Om ongeveer 16:45uur op de fiets de zenders gaan verzamelen. Ter hoogte van de Pyramide van Austerlitz is het al donker. Zo donker dat ik met moeite het juiste bospad kon vinden om de route te kunnen volgen. De zenders werden nu ook overstemd door de telegrafie en andere signalen in de 80-meterband.
  Het verzamelde materiaal in de auto en om 18:25 thuis.
  De laatste 4 zenders hebben Rob en Henny op maandagmiddag opgehaald.

  Eddy PA0RSM gefeliciteerd met de 12 gevonden zenders.
  Kees PA1JCW gefeliciteerd, zelfs met handicap 11 zenders gevonden, een prima resultaat.
  Hans PA3FYG een eervolle vermelding die als extra vos de rest heerlijk kon foppen met een pieper (zender) in de ontvanger.
  Afdeling Hilversum hartelijk dank voor het gebruik van de 6 piepers
  (zenders) die wij geleend hebben.
  Allen hartelijk dank voor de komst en deelname aan de vossenjacht.

  Graag tot de volgende vossenjacht 20-februari, details volgen nog.

  Groeten,

  Vossenjacht commissie afdeling Amersfoort

  Rob PA0KEL, Henny en Rient PA3GXP

 • Onzichtbaarheidsmantel voor ultrageluid

  Onderzoekers van de University of Illinois hebben een onzichtbaarheidsmantel voor ultrageluid ontwikkeld, die voorwerpen onder water onzichtbaar maakt voor een breed gebied van sonarfrequenties. Het experimentele model werkt voor geluidsfrequenties tussen 40 kHz en 80 kHz, maar de onderzoekers verwachten dit te kunnen uitbreiden tot enkele tientallen megahertz. Naast het onzichtbaar maken van voorwerpen kan de mantel bijvoorbeeld ook worden gebruikt om delen van het lichaam af te schermen voor geluid bij medische echometingen of om luchtbelvorming bij snel onder water bewegende voorwerpen tegen te gaan.

  De onzichtbaarheidsmantel is opgebouwd uit zestien concentrische ringen die akoestische circuits bevatten. Het voor sonar te verbergen voorwerp wordt in het centrum van deze ringen geplaatst. De akoestische circuits bestaan uit holtes die via kanaaltjes met elkaar zijn verbonden en zo een soort transmissielijn voor geluid vormen. De ringen bestaan uit metamateriaal dat voor de binnenste ringen een andere brekingsindex heeft dan voor de buitenste ringen. Hierdoor worden de geluidsgolven naar binnen toe versneld. Dit kost echter energie, waardoor de geluidsgolven de buitenste ringen blijven volgen en zo om het beschermde voorwerp heen worden geleid.

  Meer info: www.news.illinois.edu/news/11/0105sound_fang.html

  Bron: Elektor

 • Studenten TU Delft bouwen zonnewoning

  De Spaanse overheid heeft een team van studenten en onderzoekers van de TU Delft geselecteerd om deel te nemen aan de Solar Decathlon, een wedstrijd waarbij universiteitsteams uit de hele wereld een duurzaam, esthetisch en economisch rendabel huis ontwerpen en bouwen. Voorwaarde: het hele huis draait op zonne-energie.

  Het Delftse studententeam is een van de twintig teams die door het Spaanse Ministerie van Ontwikkeling zijn geselecteerd voor de Solar Decathlon 2012. Het team zal een huis gaan ontwerpen en bouwen dat volledig zelfvoorzienend is, gebruik maakt van zonne-energie en bovendien voldoet aan criteria met betrekking tot architectuur, constructie, functionaliteit en economische haalbaarheid voor bouwbedrijven. Het team van de TU Delft is het enige Nederlandse team dat meedoet aan de Solar Decathlon 2012. Lees verder »

 • Licht bepaalt elektrische eigenschappen van grafeen

  Onderzoekers van het Britse meetinstituut National Physical Laboratory hebben samen met collega-onderzoekers uit de Verenigde Staten, Zweden en Denemarken een manier ontdekt om de elektrische eigenschappen van grafeen met behulp van licht te bepalen. Met dit onderzoek wordt de weg geopend naar de ontwikkeling van extreem gevoelige en betrouwbare sensoren voor onder andere rook en giftige gassen.

  Grafeen bestaat uit één enkele laag koolstofatomen, die als sensor kan worden gebruikt omdat deze laag volledig door de omgeving wordt ‘omhuld’ en reageert op ieder molecuul dat ermee in aanraking komt. Die reactie uit zich in een verandering van de elektrische eigenschappen van het grafeen. Door het grafeen te bedekken met een laag lichtgevoelige polymeren zijn de onderzoekers er in geslaagd om deze verandering in elektrische eigenschappen aan de omgeving aan te passen. Hiermee kan een dergelijke grafeensensor nauwkeurig op een bepaalde stof worden ‘afgestemd’. Bovendien wordt het grafeen door de polymeerlaag tegen verontreinigingen beschermd.

  De resultaten van het onderzoek werden op 7 januari 2011 gepubliceerd in de online-editie van het Journal of Advanced Materials.

  Meer info:
  www.npl.co.uk/news/shining-light-on-graphene-sensors

  Bron: Elektor