Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Historie

  De geschiedenis van de VERON afd. ‘t Gooi en PI4RCG.

  Grotendeels geschreven door Edward Kleinjan PE1PPQ. Ex-Secretaris VERON afd. ‘t Gooi.

  Opmerking: Dit document is nooit af: ( laatste wijziging 28 jan 2008 , door PA3FYG )

  Heeft u een opmerking of aanvulling, laat het dan even weten via: e-mail:
  pe1ppq at amsat.org of aan de secretaris.

  INHOUDSOPGAVE

  Hoofdstuk Titel

  H 1 Inleiding
  H 2 De oprichting van diverse radioamateurclubs
  H 2.1 De oprichting van de VERON
  H 2.2 De oprichting van de VERON afd. ‘t Gooi
  H 2.3 De oprichting van de VRZA afd. ‘t Gooi
  H 3 De landelijke VERON
  H 3.1 Functies bij het hoofdbestuur van de VERON
  H 3.2 Functies in commissies en werkgroepen van de VERON
  H 4 VERON-activiteiten door leden van VERON afd. ‘t Gooi georganiseerd
  H 4.1 VERON Secretariaat
  H 4.2 VERON Centraal Bureau en het verkoop- / servicebureau
  H 4.3 VERON Verenigingsraad
  H 4.4 VERON officials bijeenkomst
  H 4.5 VERON Bijeenkomsten met afdelingen of groepen
  H 4.6 VERON Verenigingszender PA0AA
  H 4.7 VERON Dag van de amateur
  H 4.8 VERON VHF-Conferentie
  H 4.9 VERON Televisie Conferentie
  H 4.10 VERON Vossejagersconferentie
  H 4.11 VERON ARDF Vossejacht
  H 5 VERON afd. ‘t Gooi
  H 5.1 Kascontrolecommissie
  H 5.2 Coupeplegingen
  H 6 Onderscheidingen voor leden van VERON afd. ‘t Gooi
  H 7 Huisvesting van de VERON afd. ‘t Gooi
  H 7.1 Bardiensten
  H 7.2 Rookbeleid
  H 8 Activiteiten van de VERON afd. ‘t Gooi
  H 8.1 Theoriecursus
  H 8.2 De morsecursus
  H 8.3 De nieuwjaarsreceptie / Guus PA3EHP
  H 8.4 Verkopingen
  H 8.5 Zelfbouwactiviteiten
  H 8.6 De meetavond
  H 8.7 Video-avond
  H 8.8 De velddagen
  H 8.9 Vossejachten
  H 8.10 Contesten
  H 8.11 JOTA
  H 8.12 QSL-service
  H 8.13 De Gooise gang (Gooi gang)
  H 8.14 De Gooise Lo-Fi club
  H 8.15 Het Clubblad “Gooipraet” / De Nieuwsbrief
  H 8.16 Public Relations
  H 9 Het Radiostation PA0RCG / PI4RCG / PI50RCG
  H 9.1 Op vakantie en toch inmelden
  H 9.2 Tijdschrift van de maand
  H 9.3 Puzzels in de uitzending
  H 9.4 Special Call
  H 9.5 LPD-gebruikers
  H 9.6 Statistiek inmelders
  H 9.7 Mobiele uitzendingen
  H 10 De Website PI4RCG
  H 11 Het Gooi Award
  H 11.1 Gooi Award vanaf 1999
  H 12 Clubs waar leden van VERON afd. ‘t Gooi lid van zijn
  H 12.1 CW (high) speed clubs
  H 12.2 Old timers club
  H 12.3 PWGN Packet Werk Groep Nederland
  H 12.4 VRZA
  H 13 Landelijke evenementen waar leden van VERON afd. ‘t Gooi kwamen
  H 13.1 VERON pinksterkamp
  H 13.2 De Jutberg
  H 14 Silent Keys

  H 1 Inleiding

  Op 27 februari 2001 nam ik, Edward Kleinjan PE1PPQ, na bijna 2 jaar vice voorzitter te zijn geweest de functie van secretaris van George Petersen PA0LAW over in het bestuur van de VERON afd. ‘t Gooi. Een tijdje later nam ik het papieren archief van hem over wat in de loop der jaren opgebouwd is. Helaas vernam ik toen dat een deel van het archief verloren is gegaan door waterschade in de kelder van George. Het archief bestaat uit diverse verzamelmappen en ordners vol met papieren. Sommige wit, de meesten al geel. Tegenwoordig maken we de notulen op de computer in een tekstverwerker en verspreiden deze dan via email. Behalve aan Jan Burgemeester PA0MW dan, want die doet (nog) niet mee aan al die nieuwerwetse dingen……

  Bij het voorbereiden van de jaarvergadering moest altijd nagegaan worden wie er dit jaar zou aftreden om zich herkiesbaar te stellen en wie dat het jaar daarvoor al had gedaan. Als je een gouden speld aanvraagt, moet je toch eerst even nagaan hoe lang iemand een bepaalde functie heeft uitgeoefend. Vaak, erg vaak werden deze vragen bij Jan PA0MW neergelegd. Ook in de periode dat Jan al lang geen secretaris meer was! Jan beschikt n.l. nog over al zijn zakagenda’s en dat zijn er een heleboel. In zijn shack heeft hij er een aparte plank voor. Deze rij met zakagenda’s is eigenlijk een archief op zich. Jan is al erg lang bij de VERON afd. ‘t Gooi betrokken en hoort eigenlijk min of meer bij het meubilair. Toen we voor de zoveelste keer bij Jan moesten aankloppen voor historische gegevens, bedacht ik dat het eigenlijk wel vreemd was dat we niet een log hadden in het archief, waar beknopt de diverse historische feiten uit onze afdeling op te zoeken waren. Omdat ik dit wel graag wilde hebben als secretaris en ook omdat Jan (helaas) niet het eeuwige leven is beschoren voor het doen van inlichtingen, ben ik begonnen met het verzamelen en vastleggen van historische feiten van de VERON afd. ‘t Gooi.

  Door te lezen in het boek “Vijftig jaar VERON, Honderd jaar Radio” door D.W. Rollema PA0SE, het doorlezen van de archiefstukken van onze afdeling en het praten met vele oudere zendamateurs uit onze afdeling kwam stukje bij beetje de history beter in beeld en op schrift. Een aantal malen nam ik teksten mee naar onze afdelingsbijeenkomsten, die dan graag doorgelezen werden. Aan het eind van de avond kreeg ik dan de papieren weer terug, volgekalkt met diverse doorkrassingen, wijzigingen en toevoegingen.

  Ik wil hierbij iedereen bedanken die me geholpen heeft bij het samenstellen van dit document. Zonder jullie hulp was het niets geworden. Ik ga geen namen noemen, omdat ik dan zeker iemand vergeet en dat wil ik niet. Een naam wil ik wel noemen: Jan Burgemeester PA0MW bedankt voor al je hulp en informatie.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 2 De oprichting van diverse radioamateurclubs

  H 2.1 De oprichting van de VERON
  In 1940 waren er ongeveer 455 gelicenceerde radiozendamateurs. Flip Huis PA0AD uit onze afdeling (voorheen Eindhoven) nam na de oorlog het initiatief voor de oprichting van 1 radio(zend)amateur vereniging. Flip hield de eerste vergaderingen daarvoor bij hem thuis op de Johan de Wittstraat in Hilversum. Flip werkte bij de omroep en kon daardoor een zaaltje reserveren in de AVRO studio’s. Hier werd op 21 oktober 1945 de VERON opgericht. De Koninklijke goedkeuring op de statuten werd verkregen bij Koninklijk Besluit no. 38 van 29 april 1947. In de VERON zijn de vooroorlogse verenigingen NVVR (Nederlandsche Vereeniging Voor Radiotelegrafie, opgericht in 1916), NVIR (Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Radioamateurisme, opgericht 6 juli 1926) en VUKA (Vereeniging Ultra Kortegolf Amateur, opgericht 12 november 1934) opgenomen. De VERON is de Nederlandse sectie van de International Amateur Radio Union. Het VERON verenigingsadres of te wel het secretariaat, begint in 1945 in Hilversum en gaat vervolgens via omzwervingen in A’dam en Den Haag naar Arnhem in 1972.
  Wilt u meer weten van de geschiedenis van de VERON, lees dan de samenvatting van 60 jaar VERON van Dick Rollema, PA0SE of lees het boek “50 jaar VERON, 100 jaar Radio” van Dick Rollema.

  H 2.2 De oprichting van de VERON afd. ‘t Gooi
  Vanaf oktober 1945 waren er in onze regio 2 VERON afdelingen, n.l. afd. Hilversum en afd. ‘t Gooi met standplaats Bussum. Na maart 1948 werd afd. Hilversum geanexeerd door afd. ‘t Gooi en bleef er dus maar 1 afdeling meer over. Als oprichtingsdatum van onze afdeling wordt 21 oktober 1945 aangehouden (tegelijk met de landelijke VERON). In 1996 hebben we het 51 jarig bestaan van onze afdeling gevierd, omdat we in 1995 de 50e verjaardag waren vergeten. In mei 2005 is de 60e verjaardag van de afdeling gevierd met een excursie naar het Aviodrome.

  H 2.3 De oprichting van de VRZA afd. ‘t Gooi
  De VRZA afdeling ‘t Gooi is in het najaar van 1988 opgericht door François van Laarhoven PE1JFR (Voorzitter), Wouter Brinkman PD0OSG (Secretaris) en Thijs Kruijff PA3BJG (Penningmeester).

  Deze afdeling is ontstaan uit de wens van diverse amateurs uit het Gooi een eigen afdeling van de VRZA te hebben voor hun verenigingsactiviteiten. Gezien het merendeel van de VRZA leden tevens lid waren van de VERON zagen we veel van de VRZA afdelingsleden met grote regelmaat op de verenigingsavonden van de VERON afdeling ‘t Gooi. Inmiddels zijn de activiteiten van de VRZA afdeling ‘t Gooi enorm teruggelopen en zien we de leden van de beide afdelingen gezamenlijk gebruik maken van de vaste wekelijkse VERON afdeling ‘t Gooi afdelingsavond en wel in het clubhuis van de VERON.

  François heeft voor de oprichting van de VRZA afd. ‘t Gooi eerst nog een tijdje in het bestuur van de VERON afd. ‘t Gooi gezeten en was toen leraar bij het Rens & Rens elektronica-onderwijs. François is later van baan veranderd in is nu werkzaam in de professionele communicatiewereld en is daardoor naar het zuiden v.h. land verhuisd. Vele Gooiers komen hem daarna nog jaren tegen op VRZA Radiokampweek op vakantiedorp `De Jutberg`, waar hij in 1983 toetreedt tot het organiserend comité. In 1992 volgt hij Ben Deiman PA0BMC op als voorzitter van de Jutbergcommissie. In het najaar van 2003 slaagt François voor het (laatste) CW-examen en heeft hij sindsdien de call PA1JFR.

  Wouter is ondertussen geen bestuurslid meer, maar nog wel steeds erg actief op velddagen.

  Thijs is bekend als de man die grafisch onderlegd is en vele bordjes, awards, QSL-kaarten, etc. gemaakt heeft voor de radiogemeenschap. Ook is hij mede-organisator van de video-avonden. Thijs is tot op heden nog steeds de penningmeester van de VRZA afd. ‘t Gooi. Hij heeft tegenwoordig de call PA5TYS.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 3 De landelijke VERON

  Vele zendamateurs uit het Gooi zijn actief (geweest) voor de landelijke VERON.
  VZ=voorzitter, VVZ=Vice Voorzitter, SE=Secretaris, PM=Penningmeester, CO=Contactpersoon vanuit HB.

  H 3.1 Functies bij het hoofdbestuur van de VERON
  Naam Call Functie Periode
  Flip Huis PA0AD SE 1945 t/m 1949 en 1952 t/m 1956
  Flip Huis PA0AD Lid 1950
  Flip Huis PA0AD VVZ 1973 t/m 1977 en 1983 t/m 1985
  Flip Huis PA0AD VZ 1977 t/m 1983
  H. Meiners PA0NA PM 1953 t/m 1961
  H. Meiners PA0NA Lid 1961 t/m 1967
  Arie Dogterom PA0EZ Lid 1977 t/m 1979
  Arie Dogterom PA0EZ VVZ 1969 t/m 1971
  Remco den besten PA3FYM Lid 1997 t/m 2000
  Leon Kusters PA1LK Lid 1984 t/m 1995 en sinds 1999
  Leon Kusters PA3DOS VVZ 1995 t/m 1999
  Wilko Hollemans PA3BWK Lid 2000 t/m 2001

  H 3.2 Functies in commissies en werkgroepen van de VERON
  J.L. Thijssen beheerde het VERON Verkoopbureau van 1946 t/m 1947 vanuit ‘t Gooi.

  PA0AD Flip Huis was hoofd/beheerder van het VERON Centraal Bureau van 1946 t/m 1949, in 1950 en van 1953 t/m 1956. Daarnaast 1st operator PA0AA van 1947 t/m 1949, voorzitter Traffic Department in 1951, lid namens het HB van de PA Commissie van 1952 t/m 1954, VHF manager van de PA Commissie van 1952 t/m 1953, secretaris van de Vossejachtcommissie van 1951 t/m 1953 en 1956 t/m 1958, voorzitter van de Vossejachtcommissie van 1953 t/m 1958, lid van de examencommissie van 1954 t/m 1960 en 1976 t/m [??? Op z’n minst tot 1995 , contactpersoon voor de scouting namens de VERON van 1972 t/m 1979, lid van werkgroep PTT/HDTP/V&W van 1974 t/m 1977, voorzitter van werkgroep PTT/HDTP/V&W van 1977 t/m 1987, voorzitter stichting service bureau VERON van 1980 t/m 1981, lid van de Commissie VERON Fonds van 1983 t/m [??? Op z’n minst tot 1995 en lid van de Commissie Radio & Computer van 1985 t/m 1989.

  PA0CD Chris Bakker was medewerker PA0AA in 1970.

  PA0EZ Arie Dogterom is lid van de examencommissie geweest van 1963 t/m 1985, heeft meegewerkt bij de VHF-UHF Groep van 1964 t/m 1969 en is voorzitter geweest van de UHF-VHF Commissie van 1969 t/m 1972 en van 1977 t/m 1979, lid van werkgroep PTT/HDTP/V&W van 1974 t/m 1977, lid van de UHF-VHF Commissie van 1976 t/m 1977 en van 1979 t/m [??? Op z’n minst tot 1995]. Hij was coordinator microgolfbanden bij de IARU R1 van 1987 t/m [??? Op z’n minst tot 1995 en voorzitter VHF commissie bij de IARU R1 van 1993 t/m [??? Op z’n minst tot 1995. Verder behartigde hij van 1993 t/m heden IARU zaken en is hij in 2003 naar de World Radio Conference geweest. Tenslotte was hij van ??? t/m heden een vaste medewerker (techniek) van de Electron.

  PA0GVK Bert van Kleef was medewerker van Electron (genoemd in colofon) van ??? t/m 2002 en in 2002 lid van de WIJ (Werkgroep Instroom Jeugd) waarbij hij mee heeft geholpen aan de ontwikkeling van een powerpoint presentatie, die gebruikt kon worden op bijv. scholen om het radiozendamateurisme te promoten.

  PA0JEB Wim van den Broek was lid van de PR Commissie van 1992 t/m 1993 en van 1993 t/m (op z’n minst) 1995 secretaris van de PR Commissie.

  PA0MW Jan Burgemeester is van 1969 t/m 1970 wedstrijdcommissaris geweest voor de vossenjachten. Dit viel onder de VHF-UHF Commissie.

  PA0NA, H. Meiners was hoofd/beheerder van het VERON Centraal Bureau van 1953 t/m 1958, Advertentie Manager van de Electron van 1960 t/m 1968 en Beheerder van het VERON Fonds van 1962 t/m 1973.

  PA0TON Ton Schipper was medewerker van Electron (genoemd in colofon) van 2002 t/m heden en redactiesecretaris van de Electron van 2003 t/m heden.

  PA0VDV Joeke van de Velde was medewerker van DX-er, DX Nieuws en DX Press van 1961 t/m 1968, medewerker bij Intruder Watch (IARUMS) van 1979 t/m 1990, Coordinator Intruder Watch (IARUMS) van 1984 t/m 1990, lid van PR Commissie van 1980 t/m 1983 en Traffic Manager van het Traffic Bureau van 1983 t/m (op z’n minst) 1995. Daarnaast lid van werkgroep PTT/HDTP/V&W van 1986 t/m (op z’n minst) 1995

  PA2PME, Peter Meijers lid van de PR Commissie geweest van 1983 t/m (op z’n minst) 1995 en voorzitter van de PR Commissie van 1980 t/m 1983. Daarnaast is hij vaste medewerker geweest van Electron (genoemd in colofon) van 1977 t/m 1983 en van 1987 t/m 2002

  PA3BPC Ron Schiltmans was lid van de UHF-VHF Commissie van 1985 t/m 1994.

  PA3BWK Wilko Hollemans is van 2000 t/m 2001 VVZ PR commissie en CO vademecum.

  PA3CBU (later PC7T) Peter Damen is lid geweest bij het Traffic Bureau in de periode 1990 t/m 2000. In 2007 is hij wederom lid geworden van het Traffic Bureau in de functie van contest-manager van de PA-beker contest.

  PA3DOS/PA1LK Leon Kusters was lid van de PR Commissie van 1983 t/m 1985 en voorzitter PR Commissie van 1985 t/m 2001. Tevens lid van de evenementen werkgroep van 1985 t/m 1993, voorzitter Commissie Radio & Computer van 1985 t/m (op z’n minst) 1995 en lid van stichting service bureau VERON van 1985 t/m 1992. Tevens lid van werkgroep PTT/HDTP/V&W van 1995 t/m (op z’n minst) 1995, CO Eurocom, CO Electron, CO IARU zaken.

  ????? heeft een aantal jaren in de Electron de rubriek voor de beginnende radio(zend)amateur verzorgd.

  PA3FYM Remco den besten is lid van de VHF-UHF Commissie geweest van 1993 t/m 1998 en was voorzitter van de UHF-VHF Commissie van 1998 t/m 2000. Daarbij heeft hij in dezelfde periode de 50 MHz sectie in het UHF-VHF bulletin verzorgd in de Electron.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 4 VERON-activiteiten door leden van VERON afd. ‘t Gooi georganiseerd

  Op 1 juni 1995 is er afscheid genomen van M.J. Peters, Freq. Management & Techniek te Laren. Wie was deze persoon en wat was zijn relatie met de VERON ?

  Op 22 oktober 1975 werd er een persconferentie gegeven ter ere van het 30 jarige bestaan van de VERON in Hotel Hof van Holland te Hilversum. Drie dagen later werd hier ook een receptie gegeven.

  H 4.1 VERON Secretariaat
  Het algemene VERON secretariaat was van 1 jan 1946 t/m 1 sept 1947 gevestigd op de Hoge Naarderweg 10 te Hilversum, had als postadres Postbus 125 te Hilversum en gironummer 7112.

  H 4.2 VERON Centraal Bureau en het verkoop- / servicebureau
  Het VERON Centraal Bureau en het verkoop- / servicebureau was van 1 sep 1947 t/m 15 sept 1949 gevestigd op de Hoge Naarderweg 10 te Hilversum, had als postadres Postbus 125 te Hilversum, telefoonnummer 02950 7548 en gironummer 365900.

  H 4.3 VERON Verenigingsraad
  De eerste VR wordt op 9 maart 1946 gehouden bij de N.C.R.V. studio te Hilversum. In de jaren 1946 t/m 1974 vindt de VR plaats in Utrecht en van 1975 t/m 1981 was het weer in Hilversum in Hotel Restaurant Hof van Holland. Daarna is het 1 jaar in Zwolle en vanaf 1983 tot op heden in Arnhem.

  H 4.4 VERON officials bijeenkomst
  Op de VERON officials bijeenkomst komen alle leden van de VERON Commissies bijeen. Van 1979 t/m 1989 vinden deze bijeenkomsten plaats in Hotel Hof van Holland te Hilversum.

  H 4.5 VERON Bijeenkomsten met afdelingen of groepen
  Op 9 augustus 1975 is er een vergadering over de VERON statuten in Hotel Hof van Holland te Hilversum. In 1977 en 1979 is er in hetzelfde Hotel een vergadering over de machtigingsvoorwaarden. In 1982 is in hetzelfde Hotel een vergadering met de afdelingsafgevaardigden, welke een voorloper van de regionale vergadering was.

  H 4.6 VERON Verenigingszender PA0AA
  De verenigingszender van de VERON, PA0AA was in 1946 in het zomerhuisje te Oud Loosdrecht van PA0AD Flip Huis. De drie jaren die daar op volgden was dat bij hem thuis op de Sterrelaan 22 te Hilversum.

  H 4.7 VERON Dag van de amateur
  In het Hof van Holland te Hilversum is op 19 november 1972 de 13e dag van de amateur georganiseerd. Hieraan werkten George Petersen PA0LAW en Jan Burgemeester PA0MW mee.

  H 4.8 VERON VHF-Conferentie
  De 2e VHF Conferentie is gehouden op 7 en 8 mei 1949 bij de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) te Hilversum. De 10e en 11e VHF Conferenties zijn op 22 oktober 1977 en 14 oktober 1978 gehouden in het Hotel Restaurant Hof van Holland te Hilversum.

  H 4.9 VERON Televisie Conferentie
  De 3e VERON Televisie Conferentie werd op 16 maart 1952 gehouden in De Harmonie op de Brinklaan 112 te Bussum.

  H 4.10 VERON Vossejagersconferentie
  De 1e, 2e en 3e Vossejagersconferentie werden gehouden in de AVRO studio’s te Hilversum op: 5 oktober 1947, 26 september 1948 en 25 september 1949. De 12e (tevens kampioensjacht) en de 15e Conferentie werden gehouden bij de Karseboom op de Groest 53 te Hilversum gehouden op 21 september 1958 en 17 september 1961.

  H 4.11 VERON ARDF Vossenjacht
  Op 19 augustus 1990 is er een VERON ARDF vossenjacht gehouden nabij Theehuis ‘t Bluk te Hilversum

  Terug naar inhoudsopgave

  H 5 VERON afd. ‘t Gooi

  Voorzitter
  Naam Call Periode Opmerking
  Van de SandePA0AES 1952 t/m 1958 uit oude Electrons
  ???PA0DIC 1959 uit oude Electrons
  André Ponstein PA0PON 1960 t/m 1962 uit oude Electrons
  Frans Molle PA0MOL 1963 uit oude Electrons
  Wim van den Broek PA0JEB 1964 t/m 1970uit oude Electrons
  Paul Nolet PA2XAD ???
  Maarten Meykamp PA0MRT 1972 t/m 1975
  Chris Bakker PA0CD 1972 t/m 1977
  Wim Stoutenbeek PA0WST 1975 t/m 1991
  Peer Touber PA2PBT 1979 t/m 1980
  Joeke van de Velde PA0VDV 25-2-1980 t/m 8-11-1982
  Peter Damen PA3CBU 1994 en 1995 (later PC7T)
  Remco den Besten PA3FYM 1996 t/m 1998
  Dennis Bosheck PE1NOB 1998 t/m heden
  Vice voorzitter
  Naam Call Periode Opmerking
  Frans Molle PA0MOL 1959 uit oude Electrons
  Albert Jongkind PE1JKC 1991 t/m 1999
  Edward Kleinjan PE1PPQ 2000 t/m 2004
  Hans Smit PA3FYG 2005 t/m heden
  Secretaris
  Naam Call Periode Opmerking
  J.S.G. Brouwer ??? 1954 t/m 1957
  Boonstra PA0XX 15-1-1959 t/m okt 1959
  André Ponstein PA0PON okt 1959 tot 1960 uit oude Electrons
  ??? PA0DIC 1960 t/m 1967
  Dubbeldam PA0FR 1968
  Maarten Meykamp PA0MRT 1969
  Louis Versteeg PA0LVL 1970
  Jan Burgemeester PA0MW 1972 t/m 1977
  Han van de Wal PA0QTV 1978 t/m 1979van Theo Munnik
  Theo Munnik PA0TMU 1980 t/m 1985van Theo Munnik
  Frans Molle PA0MOL 25-11-1977 t/m 14-2-1988
  Wim Sels PA3CLD 26-05-1986 t/m 1991 ???
  George Petersen PA0LAW 1992 t/m 2000
  Edward Kleinjan PE1PPQ 2001 t/m 2004
  Hans Smit PA3FYG 2005 t/m heden
  2e Secretaris
  Naam Call Periode Opmerking
  André Ponstein PA0PON 1959 uit oude Electrons
  Jan Burgemeester PA0MW 1998 t/m heden

  Penningmeester
  Naam Call Periode Opmerking
  Snellingberg ??? 1959 t/m 1963
  Frans Molle PA0MOL 1964 t/m 1969 uit Electron
  Peter Damen PA3CBU 1988 t/m 1993(later PC7T)
  Otto Simmelink PE1BBV 1990 t/m 2001 (later PH7N) Theo Munnik
  Peter Damen PA3CBU 2002 t/m 2003 (later PC7T)
  Hans Focke PA1JF 2004 t/m heden
  Lid
  Naam Call Periode
  Hoogland ??? 1958
  Frans Molle PA0MOL 1960 t/m 1962
  Boonstra ??? 1960
  Den Ouden ??? 1961
  Pastein PA0JPH 1962 t/m 1964
  Wim van den Broek PA0JEB 1963
  Gerard Koomen PA0GJK 1964 en 1965
  ??? PA0NRG 1965 en 1968
  ??? PA0CVO 1966 en 1967
  Chris Bakker PA0CD 1967
  Versteeg ??? 1968
  ??? PA0ANS 1970
  Peter Meijers PA2PME ???
  Wicher Harmsen PB0AOI ???
  François van Laarhoven PE1JFR rond 1981, toen Joeke van de Velde VZ was
  Ruud van Lambalgen PA0RVL 1980 t/m 1984 van Theo Munnik
  Otto Simmelink PE1BBV 1980 t/m 1990 (later PH7N)
  Johan Overvliet NL78131980 t/m 1990 van Theo Munnik
  Jan Burgemeester PA0MW 1980 t/m 1998
  Rik Hagens PE1PBY 1998 t/m 1999
  Wilko Hollemans PA3BWK 2000
  Hans v.d. Wijcherd PA2DGR 2000 t/m 2001
  Wilfred Kamer PD1AMB 2002 t/m heden
  Erik Straus PA3EGX 2005 t/m heden

  H 5.1 Kascontrolecommissie
  Elk jaar op de jaarvergadering dient de kas gecontroleerd te worden alsmede de boekhouding van de penningmeester. Hiervoor worden altijd 2 leden gekozen en een reserve. Iemand mag maximaal twee jaar achtereenvolgens in de kascontrolecommissie deelnemen.
  Jaar Wie Reserve
  Jan PA0ZE
  Wilko PA3BWK
  1999 ??? en Marja NL 12373 (YL PA3BWK)
  2000 Marja NL 12373 (YL PA3BWK) en Bert PA0GVK ?
  2001 Bert PA0GVK en Peer PA2PBT Hans PE2JF
  2002 Peer PA2PBT en Hans PE2JF Otto PE1BBV (PH7N)
  2003 Hans PE2JF en Otto PE1BBV (later PH7N) Rik PA7PBY
  2004 Otto PE1BBV (later PH7N) en Rik PA7PBY Martin PA4MS
  2005 Rik PA7PBY en Rene PE1GPD Thys PA5TYS
  2006 Rene PE1GPD en PA5TYS ?

  H 5.2 Coupeplegingen
  Begin jaren ’60 vonden een aantal leden dat tijdens het voorzitterschap van Ir. Donk er teveel aan theorie gedaan werd, zoals een fysisch-chemische cursus “hoe werkt een transistor?”. Bij de jaarvergadering in de Karseboom stemden ze het hele bestuur weg en kozen een nieuw bestuur dat geheel uit zendamateurs bestond. PA0PON werd toen voorzitter en is dat lange tijd gebleven. De heer Donk heeft zich nimmer meer laten zien!

  Wegens ontevredenheid onder enkele leden werd er in 1977/1978 een poging gedaan door enkele leden een coupe te plegen. Zij riepen op een jaarvergadering dat zij graag wilden dat het voltallige bestuur af zou treden en dat zij dan het bestuur van de afdeling over zouden nemen. In het bestuur zat toen o.a. George Petersen PA0LAW. De coupeplegers waren toen o.a. Theo Munnik PA0TMU, Otto PE1BBV (later PH7N), Ruud PA0RVL en Peter Meijers PA2PME. Het bestuur melde dat dit “verzoek” niet ingewilligd kon worden, omdat in de statuten van de VERON was vastgelegd dat slechts de helft van het bestuur per jaar aftreedt. Na enig beraad melden de coupeplegers dat zij indien zij niet in het geheel het bestuur zouden kunnen overnemen, dat zij dan afzagen van het “voorstel”. Niemand van de coupeplegers stelde zich dat jaar beschikbaar als kandidaat bestuurslid.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 6 Onderscheidingen voor leden van VERON afd. ‘t Gooi

  De VERON kent diverse typen onderscheidingen voor amateurs die zich voor de vereniging (zeer) verdienstelijk hebben gemaakt. Er zijn de volgende typen onderscheidingen:
  Rode Speld voor commissieleden
  Groene speld voor bestuursleden
  Oranje speld voor hoofdbestuursleden
  leden van verdienste
  Uitgereikt wordt een Oorkonde en een VERON-insigne met een blauw fond, omgeven door een goudkleurige lauwerkrans.
  Erelid
  Uitgereikt wordt een oorkonde en een VERON-insigne met een oranjerood fond, omgeven door een goudkleurige lauwerkrans.
  Gouden Speld
  Uitgereikt wordt een verguld bronzen VERON/insigne, zwart geëmailleerd, van een klein kransje voorzien en gemonteerd op een revers-speld.
  Amateur v.h. jaar
  Gouden antenne van stad Bad Bentheim, organisator van het Duits Nederlands Amateur Treffen.

  Op grond van bepalingen in de statuten van de VERON (artikel 5) kunnen tot Lid van Verdienste of Erelid worden benoemd, zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
  De Verenigingsraad is (bij Huishoudelijk Reglement) belast met de benoeming van Ereleden en Leden van verdienste. Daarnaast kent de VERON de Gouden Speld, die bedoeld is voor personen die zich gedurende een lange periode voor de VERON of voor een afdeling van de VERON zeer verdienstelijk heeft gemaakt.
  De gouden speld wordt aangevraagd door het hoofdbestuur, een afdelingsbestuur, een bureau of een commissie, wordt toegekend door het hoofdbestuur en in principe uitgereikt door een lid van het hoofdbestuur.

  Op 27 maart 1949 is Ing. Ph. J. Huis PA0AD tot lid van verdienste benoemd. Op 23 april 1983 is Flip tot erelid benoemd.

  In 1971 heeft Ir. Arie Dogterom de onderscheiding “amateur van het jaar” gekregen.
  In 1979 werd hij lid van verdienste van de VERON.

  Op 19 januari 1987 kreeg Philip Tulleners PA0PT uit Loosdrecht een gouden speld voor het jarenlang verzorgen en bezorgen van de QSL-kaarten. Dit was de 15e gouden speld die uitgereikt werd. Een grappig toeval, want ons afdelingsnummer is ook 15. Zie ook H 7.12 QSL-service

  Frans Molle PA0MOL uit Bussum heeft op 14 februari 1988 de 19e gouden speld ontvangen voor zijn vele werk die hij als penningmeester 25 jaren lang heeft verricht in het bestuur van de VERON afd. ‘t Gooi.

  Wim Stoutenbeek PA0WST heeft de 43e gouden speld ontvangen op 16 december 1993. Wim heeft welliswaar een aantal jaren een bestuursfunctie vervuld, maar kreeg de gouden speld voor 22 jaar inzet als cursusleider. Wim geeft al cursussen sinds 1972.

  Peter Meijers PA2PME heeft in 1996 de 61e gouden speld ontvangen.

  Jan Burgemeester PA0MW heeft in 1996 de 63e gouden speld ontvangen. De reden hiervoor was voornamelijk voor zijn jarenlange inzet als bestuuslid, waarvan een deel als secretaris, later als 2e secretaris en voor zijn jarenlange inzet als operator van het afdelingsstation PA0RCG, later PI4RCG. Daarnaast werd Jan natuurlijk ook bedankt voor zijn PR activiteiten en het organiseren van vossenjachten.
  In 1998 heeft Jan van het bestuur een dinerbon voor twee personen gekregen omdat hij al 20 jaar de wekelijkse nieuwsronde van PI4RCG heeft verzorgd.

  Op dinsdag 17 januari 2001 heeft Otto PE1BBV (later PH7N) uit handen van de Vice Voorzitter van het VERON Hoofdbestuur, Frank van Dijk PA7FF (later dat jaar voorzitter geworden) de gouden speld ontvangen. Dit voornamelijk voor zijn inzet om het clubhuis te verkrijgen en te onderhouden. Hierdoor heeft hij de mogelijkheden geschapen waarmee de afdeling zich heeft ontwikkelde tot wat het nu is. Dit was de voornaamste reden voor de gouden speld, maar Otto is ook bedankt voor zijn inzet als penningmeester, organisatie van de jaarlijkse verkoping, auteur van de “Gooipraat” en organisator van diverse excursies.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 7 Huisvesting van de VERON afd. ‘t Gooi

  De eerste bijeenkomsten van VERON afdeling ‘t Gooi waren op de Ceintuurbaan te Hilversum in een kantine-gebouw van Philips. Daarna werden ze tot begin 1974 gehouden in de Karseboom op de Groest in Hilversum. Vanaf 19 april 1974 waren de bijeenkomsten in Santbergen te Hilversum tot januari 1981. Vanaf 17 februari 1981 waren de bijeenkomsten in het Club en Buurthuis de Nok op de Cornelis Drebbelstraat 56 te Hilversum, welke later Clubhuis Caecilia Gilde genoemd is toen deze muziekvereniging dit gebouw ging gebruiken als clubgebouw. De bijeenkomsten waren twee-wekelijks. Vanaf 6 september 1986 werden de bijeenkomsten in de Radiohut gehouden. Dit was het houten gebouwtje naast het stenen Caecilia Gilde. Vanaf 2 juni 1987 werden dat wekelijkse bijeenkomsten. Afwisselend was het een praat- of zelfbouwavond of werd er een lezing gehouden. Een formule die lang is vastgehouden.
  Op 9 juni 2001 heeft een onbekende de Radiohut in brand gestoken. De ravage was enorm. De radiohut alsmede het hele inventaris moest als verloren beschouwd worden. Dit was niet alleen een catastrofe voor de VERON afd. ‘t Gooi, maar ook voor de kaartclub en de dartclub de Daltons, waaraan wij de Radiohut onderverhuurden. Otto PE1BBV (later PH7N) heeft direct een vervangend onderkomen geregeld in het Caecilia Gilde. Eerst in de kleine benedenzaal aan de rechterzijde, per 25 augustus 2001 in de grotere zaal aan de rechterzijde op de eerste verdieping.

  H 7.1 Bardiensten
  Op de bijeenkomsten wordt er natuurlijk veel gepraat door de amateurs. Daar kun je aardig dorst van krijgen. =;-) Vandaar dat er door de barcommissie altijd voor wat te drinken gezorgd wordt om de dorst te lessen. In de periode dat we in de Radiohut ons onderkomen hadden was er een biertapinstallatie en diverse koelkasten voor de frisdrank. Ook was er door Otto een frituurpan geregeld.waardoor er diverse snacks geserveerd konden worden. In 2000 en 2001 bestond de barcommissie uit: Otto PE1BBV (later PH7N), Guus PA3EHP, Jan PA0ZE, Jan PE1KHR, PD1AMB Wilfred en Hans PA2DGR. In 2002 zijn Jan en Hans gestopt met de bardienst en is Jelle Knot PD5JFK gestart. Jelle is naast VERON lid van afd. ‘t Gooi ook voorzitter van de VRZA afd. ‘t Gooi en bovendien secretaris van de landelijke VRZA. In 2003 komen Peer PA2PBT en Hans PA1JF de crew versterken. In 2006 meldt Fred PA4YBR zich aan.

  H 7.2 Rookbeleid
  Jarenlang is er (zoals in die tijd gewoonlijk in de maatschappij) gerookt op de clubavonden. In de jaren ’80 onstond de situatie dat leden aangaven last te hebben van rook en is het besluit genomen om de ene week een rookavond te organiseren en de andere week een niet rookavond. Daarbij werd er voor gezorgd dat evenementen zoveel mogelijk op niet rookavonden plaatsvonden, zodat alle leden in de gelegenheid waren om die evenementen bij te wonen. In 1990 neemt de overheid een wet aan die roken in openbare gebouwen en op werkplekken verbiedt. Roken in restaurants en uitgaansgelegenheden is dan nog wel toegestaan. Op de clubavonden ontstaat, waarschijnlijk door de gewijzigde maatschappelijke houding tegen roken, de situatie dat men steeds vaker ‘buiten’ gaat roken, ook al is het formeel een rookavond. Het heeft nog tot 2006 geduurd voordat er een voorstel in stemming is gebracht op de jaarvergadering dat er helemaal niet meer gerookt mag worden op de clubavond. Dit voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 8 Activiteiten van de VERON afd. ‘t Gooi

  19-04-1974 10m avond in Santbergen.
  07-01-1977 Lezing door Max Boschaart in Santbergen.
  25-11-1977 PA0HAL houdt lezing over het bandplan. Dit leidt tot zeer heftige discussie met o.a.
  PA0AKA. Van bestuur was alleen Frans Molle PA0MOL aanwezig.
  13-09-1983 BMC 80m peildoos Wat gebeurde hier mee???
  16-04-1985 Lezing door Joop PA3BMV (later PA9JOO /p) over actieve filters n.a.v. zijn proefschrift.
  14-10-1995 Viering 50 jaar VERON in de RAI A’dam. Afd. ‘t Gooi heeft geholpen met de organisatie.
  26-11-1985 ATV in de Nok
  nov/dec 1995 Lezing door Harry PE1PSE over de klankverschillen tussen buizen- en transistorversterkers
  in het audiogebied
  1998 Verzorging van de gehele inhoud van Electron o.l.v. de voorzitter Remco den Besten
  10-10-2000 Lezing Peer Touber PA2PBT over legerapparatuur
  13-03-2001 Lezing Arie Dogterom PA0EZ over een frequentiestandaard in de shack.
  03-04-2001 Lezing Hans PE2JF over peilapparatuur in onderzeeboten.
  17-04-2001 Lezing Mischa PE1OKZ over ATV
  13-11-2001 Lezing door Wim Telkamp PA3DJS over Antenne’s
  04-12-2001 Lezing door Wim Telkamp PA3DJS over propagatie
  15-01-2002 Lezing door Hr. van den Broek, Sterrenkundige over het ontstaan van een planetenstelsel
  12-02-2002 Lezing door Wim Telkamp PA3DJS over spectrum en ruis
  26-02-2002 Lezing door sterrenkunde Pals (PE1MMD) over de vraag of tijdseinzenders gebruikt kunnen
  worden om onderzoek te doen naar longdelayed echo’s.
  12-03-2002 Lezing door Mischa PE1OKZ over meettechniek en meetapparatuur
  09-04-2002 Lezing DX-deditie “Caribian Tour 2001” van PI4COM
  12-11-2002 Lezing door Piet van Schagen over antieke radio’s
  16-11-2002 Excursie naar museum Jan Corver te Budel
  10-12-2002 Lezing door Guus Weitzel PA3EHP over communicatie op zee
  29-04-2003 Lezing door Cor Hartman PA0CHN over zijn zelfbouw TRX
  06-05-2003 Lezing door Henk Vrolijk PAoHPV en Peter de Blecourt PB2RDF over
  (ARDF)vossenjagen
  10-06-2003 Lezing door Jos Disselhorst PA3ACJ uit Leiden over zelfbouwtips
  09-12-2003 Lezing door Wim PA0WST over zijn ontwerp voor een beveiligde voeding
  23-12-2003 Lezing door Anne Mak PA3FYI over HF voor beginners
  17-02-2004 Lezing door Joop van Bree PA0JVB over radar
  02-03-2004 Lezing door Henri Kiel PE1NRR over Packet Radio
  16-03-2004 Lezing door Mario Nieman PE5MN over luchtvaartcommunicatie
  11-05-2004 Lezing door Jaap Moerman PA3EKI over echolink
  01-02-2005 Lezing door OM de Soete PA0DSO over communicatie (niet alleen radio) tijdens de 1e wereldoorlog.
  01-03-2005 Lezing door Tom PA0PIM over “De geschiedenis van de ontdekking van het
  elektromagnetisme dat uiteindelijk leidde tot o.a. de radio”.
  26-04-2005 Lezing door Piet PA3HDY als radiohistoricus en Geert PA7ZEE als radiozendeling.
  24-05-2005 Lezing door Jacob PA3GNE over hoe een antenne tuner werkt.
  21-06-2005 Lezing door Anton PA0AVS “Moonbounce” met uitleg over z’n eigen station.
  31-01-2006 Lezing door Jim Heinen PA1JH : “De bouw van GSM-netwerken”.
  14-02-2006 Demonstratie van Peter PC7T en Cor PA3EKP van div. seinsleutels, keyers ed.
  15-03-2006 Bij uitzondering op een woensdag een lezing met demonstratie, gegeven door PA0LSK,
  Leo Leisink, voorzitter van DARES. Deze lezing, georganiseerd door de VRZA, is in ons
  clubhuis gehouden in verband met een huisvestingsprobleem aan VRZA zijde.
  25-04-2006 Lezing van Ton PA0PIM : “Demonstratie Digitale Amateur Communicatie”.
  27-06-2006 Lezing van Wim PA0JWG : “Zendamateurs en stralingsrisico”.
  10-10-2006 Lezing van Arie PA3A met als titel “Coax stub filters voor HF”. Hij heeft deze gebouwd
  voor het contest-station PI4D / PI4DEC.
  16-1-2007 Lezing van Frans PA5CA met als titel “PA6Z- contesten en DX- expedities”.
  20-2-2007 Lezing van PE1CJV met als titel: “Digitale communicatie met Ham Radio de Luxe”.
  12-6-2007 Lezing van Gerard PA0GJK met als titel: “Opkomst en Ondergang van het Buizenrijk”.
  11-9-2007 Lezing van Maarten PE7M met als titel: “GSM en dergelijke netwerken”.
  9-10-2007 Lezing van Jan PA0MW met als titel: “Studiomicrofoons”.
  11-12-2007 Lezing van Rik PA7PBY met als titel: “DARES- Dutch Amateur Radio Emergency Service”.

  H 8.1 Theoriecursus
  Al sinds 1972 geeft Wim Stoutenbeek PA0WST theoriecursus om zendamateur te worden. Dit was het jaar waarin de D-machtiging werd geïntroduceerd. Wim gaf les voor zowel de D- en C-machiging. Later werd dat de N- (Novice) en C-machtiging. Vanaf 1979 heeft Han PA0QTV ook les gegeven. Han verzorgde dan de D-cursus en Wim de C-cursus. Als Wim verhinderd was, bijvoorbeeld als hij met vakantie was, dan nam Robert Bennema PE1NTE, later PE5RB de cursus van Wim over.

  De cursussen zijn tot 1992 bij de wereldomroep gegeven en daarna in de Radiohut op de Cornellis Drebbelstraat 56 te Hilversum. Toen deze op 9 juni 2001 afbrandde en er geen mogelijkheid was de cursus voort te zetten in het Caecilia Gilde, heeft Wim besloten de cursussen bij hem thuis te gaan geven.

  In april 2003 is Wim na 32 jaar met de cursus gestopt. Anne PA3FYI heeft het sinds 12 februari 2004 van hem overgenomen. De cursus wordt vanaf dan weer in het clubgebouw, het Caecilia Gilde, gegeven.
  Na twee zeer succesvolle jaren liep de belangstelling dermate terug, dat de cursus weer gestopt is.

  H 8.2 De morsecursus
  In onze afdeling zijn veel morsecursussen gegeven. Henri van IJken PA3ACI was de eerste cursusleider voor morse van onze afdeling en heeft het jaren volgehouden. Daarna heeft Wilko Hollemans PA3BWK, zelf toendertijd razendsnel met morseseinen tot wel 80 woorden per minuut, één jaar morseles gegeven in 1996. De lessen werden bij Dennis Bosheck PE1NOB thuis gegeven. De cursisten waren Wim PE1GAR (later PA3HDI), Otto PE1BBV (later PH7N), Dennis PE1NOB en Fred PE1LLQ. De laaste 3 zijn tot op heden nog steeds C-gelicenceerd. Na Wilko heeft Cor Schaapherder PA3EKP een tijdje morseles gegeven. Theo van Sas heeft dit op 21 september 2000 van Cor overgenomen en doet geeft in 2001 nog steeds morseles op de woensdagavond in de Radiohut en later in het Caecilia Gilde. Op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond oefent Theo vanuit zijn huis met de cursisten. De cursisten van Theo zijn o.a.: Rik PE1PBY (werd PA7PBY), Otto PE1BBV (werd PH7N) Remco PE2RDF (werd PA4RDF), Hans PE2JF en Eddie PA0RSM uit Amersfoort. In 2002 was er geen animo voor morsecursus meer en is de cursus gestopt.

  H 8.3 De nieuwjaarsreceptie / Guus PA3EHP
  Guus Weitzel PA3EHP heeft vele nieuwjaarsrecepties verzorgd. Guus zorgde voor lekkere hapjes, zoals blokjes kaas, worst, toastjes, etc.

  Ook heeft Guus vele zwarte bakjes schoongemaakt die door vele amateurs door diverse toepassingen gebruikt werden. De meesten gebruikten het om onderdelen of (half afgebouwde) bouwpakketten in te bewaren, maar er zijn ook voorbeelden waarbij de zwarte bakken als monitorverhoging gebruikt werden!
  De AH gebruikte de zwarte bakken als aanvoer voor pate. Guus haalde ze elke zaterdag op en maakte ze dan schoon. In augustus 2001 stopte de AH met de aanlevering van pate in deze bakken. Guus heeft in al die jaren zo’n 5000 bakken schoongemaakt. In augustus 2001 heeft Guus een fles “PI4RCG” wijn van Dennis Bosheck PE1NOB, voorzitter VERON afd. ‘t Gooi, gekregen voor zijn inzet.

  Tenslotte heeft Guus ook diverse leuke stukjes geschreven in het clubblad “Gooipraet”.

  H 8.4 Verkopingen
  De eerste verkoping van radioamateurspullen was in 1976/1977 in Santbergen. Op 31 maart 1981 was de eerste verkoping op zolder in het Club en Buurthuis de Nok. De verkopingen werden jaarlijks omstreeks oktober door Otto PE1BBV (later PH7N) georganiseerd en geleid. Theo PA0TMU en Ruud PA0RVL hielpen hierbij bij het aandragen van de spullen en Peter PA3CBU was penningmeester. Regel was dat 10% van de opbrengst voor de club was.

  Otto en Peter zijn in de periode 1991 tot 1996 ieder jaar met diverse spullen die gooise zendamateurs beschikbaar hadden gesteld naar de dag van de amateur geweest, waar de VERON afd. ‘t Gooi dan een kraam huurde. Hier werd altijd goed verkocht. De opbrenst was dan altijd voor de club.

  In 2001 neemt Maarten de organisatie van de verkoping over. De verkoping wordt dit jaar in de rechterzaal op de eerste verdieping in het Caecilia Gilde gehouden, omdat dit jaar de Radiohut afgebrand is. Vanaf nu geldt ook dat er een minimum prijs bepaald kan worden. De reden hiervan is dat er betere spullen verhandeld kunnen gaan worden.

  H 8.5 Zelfbouwactiviteiten
  In 1961 bouwden Dick Sauer, PA0DIC en Gerard Komen, PA0GJK een afdelingsbuizentester. Dit was eigenlijk al te laat, want de torren waren toen al in opmars. Deze buizentester is besproken in Electron en tentoongesteld op de Firato in de RAI. Helaas is het apparaat weinig gebruikt. De afdeling had toen nog geen eigen honk en het ding woog 23 kg. De afdelingsbuizentester is jarenlang in opslag geweest bij Frans Molle PA0MOL. Daarna is het naar Jan Burgemeester PA0MW overgegaan. In 1999 is het na overleg met het afdelingsbestuur overgebracht naar het museum Jan Korver van Cor Moerman te Budel.

  Daan van de Werf PA0SGL heeft toen hij al gepensioneerd was in de 70-er jaren zich bezig gehouden met de stichting BEM (Beheer Electronisch Materiaal) van de PTT. Hij heeft ex-PTT mobilofoons mogen verkopen namens de stichting aan gelicenceerde radiozendamateurs in heel Nederland. Amateurs moesten een contract ondertekenen waarin zij verklaarden dat zij het apparaat niet zouden verhandelen zonder toestemming van de stichting. Fred Valk PA3COH heeft vele mobilofoon sets voorbereid voordat zij aan de amateurs meegegeven mochten worden. De kristallen moesten verwijderd worden, de oscillatorspoelen moesten uit de 70cm sets gehaald worden en er moest een nummer in gegraveerd worden. Fred heeft zo’n 700 sets behandeld. Rene Westerveld PA3BIL heeft korte tijd meegeholpen met het zoeken naar te kopen materiaal.

  Jarenlang heeft Robert Bennema PE1NTE diverse zelfbouwactiviteiten ontplooid in onze afdeling. We beschikten in de Radiohut over een eigen belichtingsbak en een eigen etsmachine. Beiden zijn bij de brand juli 2001 verloren gegaan, alsmede diverse print-layouts die daar lagen.

  Er zijn in de loop der tijd diverse zelfbouwprojecten geweest: KF161, Condor 2m en 70cm, 2m en 80m peildozen en een DDS frequentieteller, waarvan later het frequentiebereik nog uitgebreid is. Robert heeft diverse zelfbouwprojecten geleid. Projecten zijn o.a: een dummyload, een SWR-meter, een antenneschakelaar met pindiodes voor de Nokia ATF-2 telefoon.

  Ongeveer in 1996 heeft Marcel Sleeman PE1PET een 2 poorts ISA SCC-kaart ontworpen. Deze als tegenhanger van de PA0HZP SCC-kaart die 4 poorten had met galvanische scheiding en daardoor veel duurder was. (Fl. 175,=) De SCC-kaart van Marcel heeft internationale bekendheid gekregen en is ook in PWGN’s packet corner opgenomen. Ongeveer een jaar later, in 1997, heeft Marcel een ombouwproject gedaan voor de Nokia ATF-2 telefoon. Marcel heeft de ombouw zelf geheel uitgedacht. De oude autotelefoon kon zowel voor spraak als voor (high speed) packet radio gebruikt worden. Ook dit project heeft landelijke bekendheid gekregen.

  Vanaf ongeveer 1998 heeft Bas de Jong PE1JPD de zelfbouwcommissie op zich genomen. Zijn zelfontworpen 23 cm datatranceiver alsmede het bijbehorende modem is als zelfbouw project uitgevoerd. Deze transceiver heeft internationale bekendheid gekregen en is ook opgenomen in PWGN’s packet corner.

  Salo Vreedenburg PE1IYR is altijd bij de zelfbouwcommissie betrokken geweest voor de ondersteuning en de administratieve en financiële afwikkeling. Omdat Salo zo’n 150 Nokia’s onder handen heeft genomen vanuit het gehele land, wordt hij ook wel de “Nokia Dokter” genoemd.

  In 2004 worden er voedingen gebouwd volgens het ontwerp van Wim Stoutenbeek PA0WST. Deze voedingen leveren 30 A en zijn op allerlei manieren beveiligd.

  H 8.6 De meetavond
  Maarten PE7M (vroeger PE1MQI) heeft vanaf eind 90-er jaren diverse meetavonden georganiseerd. Hierbij konden (zend)amateurs (zelfbouw) spullen meenemen om na te laten meten. Gemeten kon worden tot maximaal 1 GHz en TX tot maximaal 100 Watt. Spectraal kon zelfs tot 3,6 GHz gemeten worden. Hij kreeg hulp van Patrick van der Leelie PE1DNE uit Hilversum en Mischa van Santen PA1OKZ uit Montfoort.

  H 8.7 Video-avond
  Jan Hoekstra PA0ZE heeft vele video-avonden verzorgd. De eerste is waarschijnlijk op 1 dec 1981 gehouden. De video-avond was daarna jaarlijks en meestal in december. Sinds ongeveer 1998 heeft Thijs PA5TYS (EX PA3BJG) het overgenomen met hulp van Jan PA0ZE en Paul Vandergucht PE1GEC die een beamer meeneemt. Sjaak PD2JAC assisteert vanaf jaren ’90 bij de video-avonden.

  H 8.8 De velddagen
  Onze afdeling is jarenlang actief geweest met de velddagen. In het verleden hebben Ruud PA0RVL, Daan van de Werf PA0SGL en PA0WBB de velddag georganiseerd. Vanaf 1979 heeft Peer Touber PA2PBT de velddagen georganiseerd. Na Peer PA2PBT hebben Dennis Bosheck PE1NOB, Robert PE1NTE en Albert Jongkind PE1JKC de organisatie van de velddag op zich genomen.

  De velddagen werden veelal bij de tafelberg te Blaricum gehouden. In de periode 1988-1998 is de velddag een aantal keren in Naarden gehouden. Bij de velddag was er altijd een barbeque.

  Tijdens de velddagen werd een agregaat gebruikt voor de stroomvoorziening. In het begin werd een 12 kVA agregaat gebruikt van Jan Hoekstra PA0ZE was. Later is dit agregaat vervangen door een 2,5 kVA exemplaar.

  In 1998 heeft Rik Hagens PE7PBY (toen PE1PBY) een velddag proberen te organiseren. Deze is niet door gegaan wegens een enorme regenbui dat weekend. In 2000 en 2001 heeft Wilko Hollemans PA3BWK een velddag proberen te organiseren.Wegens te weinig animo is dit niet doorgegaan.

  In 2002 was er weer een velddag en wel op een nieuwe locatie: Conferentiecentrum De Hoorneboeg, Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum. Het was het hele weekend mooi weer en het was een groot succes. Er waren zo’n 66 bezoekers, waarvan er 30 meededen aan de BBQ. De organisatoren waren: Edward Kleinjan PE1PPQ, Dennis Bosheck PE1NOB, Wilfred Kamer PD1AMB, Peer Touber PA2PBT, Rik Hagens PA7PBY en Remco de Fluiter PA4RDF.

  In 2003 was er wederom een velddag. Zelfde organisatie en locatie als vorig jaar, echter er waren minder bezoekers. Wellicht dat dat te maken had met het feit dat het velddagweekend tegelijk met pinksteren viel.

  In 2004 en 2005 is er vanwege te weinig animo geen velddag georganiseerd. In 2006 was er wel weer een velddag. Deze werd net als in 2002 en 2003 op de Hoorneboeg in Hilversum gehouden.

  H 8.9 Vossenjachten
  Er zijn door de jaren heen aardig wat vossenjachten geweest. In de 50′ er jaren werden er regelmatig afdelingsvossenjachten gehouden door Andre Ponstein PA0PON uit Hilversum. Hij organiseerde nachtjachten die dan eindigden aan de Naarderstraat in Hilversum, waar de familie Ponstein woonde. Dit waren complete happenings, waarbij XYL Jannie emmers koffie klaar zette en er ook broodjes met beleg werden rondgedeeld door de o.a. de jongste QRP Andrea.

  Flip Huis PA0AD, die we kennen van de oprichting van de VERON, heeft voor het uitpeilen van een 80m AM vossenjachtzender in Loosdrecht eens een vliegtuigje gehuurd van een vriend van hem. Of hij ook als eerste bij de VOS was is niet bekend.

  PA0PON organiseerde ook vossenjachten met zeilboten in Loosdrecht. Hierbij stond de zender ook wel eens verstopt op een eilandje, waar de apparatuur langzaam maar zeker in de bagger wegzakte.

  Aan de vossenjachten deden o.a. mee Jan Burgemeester PA0MW en Herman Anton van der Lelie PA0HLZ. (De vader van Patrick PE1DNE en Peter PA3EXL).

  Sommige OM’s gingen na de vossenjacht nog even gezellig de kroeg in om het verloop van de jacht “na te bespreken”. L&B (Firma List en Bedrog) was toendertijd de favoriete kroeg.

  Er is vroeger een afdelingsvossenjachtzender geweest. Deze is ooit bij een vossejacht aan een vlieger opgelaten om zo een hard signaal in de lucht te zetten en de peilers te verwarren. Helaas is de vossejachtzender hierbij ten val gekomen en is de behuizing erg beschadigd. De vossenjachtzender is na jaren niet meer gebruikt te zijn door Jan PA0MW na goedkeuring van het bestuur aan het museum Jan Corver geschonken

  De vossenjachtzender bestond uit een soort vogelhuisje met een auto-accu er in en een Philips CMT-set die 10 Watt maakte op 144.900 MHz. Als audio werd in morse de call PI4RCG geseind, waarbij de streep bestond uit 3 achtereenvolgende punten.

  Later werden de jaarlijkse 2m pannenkoekenjachten zeer bekend, waarbij na afloop van de jacht altijd pannenkoeken geconsumeerd konden worden. Deze werden door de XYL van Jan PA0MW en zijn xyl Riet, gebakken. Riet werd hier vaak bij ondersteund door Clara, de XYL van Johan PE1AEQ uit Zeist.De pannenkoekenjachten werden meestal in het voorjaar gehouden bij de dagcamping achter theehuis Boschoord welke is gelegen achter Groot Kievitsdal bij de Hilversumse golfvelden.

  Vanaf ongeveer 1994 bestaat de vossenjachtcommissie uit Salo Vreedenburg PE1IYR en Jan Burgemeester PA0MW.

  Op zondag 1 oktober 1995 zijn alle Gooise jagers uitgenodigd deel te nemen aan een jacht in Driebergen.

  Sinds ongeveer 1997 heeft de afdeling  een aantal malen geholpen bij het verzorgen van vossejachten voor de Loosdrechtse voetbalclub. Dit verzorgen Jan Burgemeester PA0MW, Salo Vreedenburg PE1IYR en Paul Vandergucht PE1GEC.

  In 2000 wordt er begonnen met enkele 80m vossenjachten. Mede door het bouwproject van deze 80m vossenjacht peilontvangers door Maarten PE1MQI (later PE7M) zijn er redelijk wat deelnemers.

  In 2000 t/m 2002 organiseerden Remco PA4RDF (toen PE2RDF), zijn vader LPD John, Theo PB1ATA en Wilfred PD1AMB 2m jachten op de vrijdagavond. Zij startten hiermee wanneer PI4RCG ophield met het zomerpeilseizoen.

  In de periode van ca. 2006-2011 zijn de jachten uitgezet door het duo Hans PA3FYG en Erik PA3EGX of door Maarten PE7M (voorheen PE1MQI). Voorzitter van de vossenjachtcommissie is Salo PE1IYR, verdere regelmatige medewerkers Ronald PA0RKB en zijn XYL  Sandra, en Rik PA7PBY.

  Vanaf 2011 zitten  PA3FYG en Erik PA3EGX  niet meer in de organisatie.

  H 8.10 Contesten
  Eind jaren 60 besloot een groepje amateurs op de watertoren te Laren te gaan contesten. Dit waren o.a. PA0ANS, PA0NAC en PA0TJK. Via de toenmalige voorzitter Maarten Meykamp PA0MRT werd de call PA0RCG verkregen, wat sindsdien de afdelingscall werd. Deze contest liet gezamenlijk QSL kaarten drukken. Hierdoor ontstond tevens het idee om met een Gooisch Award te starten. Dit bestond uit een HF en een VHF deel.

  Vanaf 1986 t/m 1994 heeft onze afdeling een UHF/VHF/SHF conteststation gehad onder leiding van Wolf Zimmerman PA3EHI en Ed Lagarde PE1HUS. Deelnemers waren: Peer PA2PBT, Onno PA3AKP, Hans-Willem PE1JZQ, René PE1GDP, Erik PE1CAC en Tom Eshuis PE1NJP. In het begin werd er QRP gewerkt. Dit was vanuit de asfaltfabriek van de firma Hogenbirk uit Eembrugge. Daarna werd als locatie het bejaardenhuis Molenschot te Soest gebruikt. Dit was het op één na hoogste gebouw van Soest. Het conteststation nam deel aan de VERON bekercompetitie. Dit was niet zonder resultaat, want er werd vaak in de top-3 geëindigd.

  Vanaf 1987 ging de contestgroep ook nog op DX-peditie naar Luxemburg. Hier was men op één van de hoogste punten van het land (ong. 550 m. ASL) op VHF en UHF actief tijdens de juli en september contesten met de call LX/PE1HUS/p en eenmaal met de call LX/PA3AKP/p. Met een door Onno PA3AKP zelf geschreven computerprogramma, wat later nog verbeterd is door Wolf, konden ze destijds al hun logging automatisch verwerken, inclusief de afstandberekening d.m.v. het invoeren van de QTH-locators, wat voor die tijd al erg vooruitstrevend was. Anderen in die tijd moesten de DX met een rekenmachientje berekenen.

  Het antennepark bestond uit 2 x 15 elements Cue-Dee gestackt voor 2 meter en 2 x gestackte yagi’s voor 70 cm. De transceiver was een FT-225-RD met 100 Watt eindtrap. De Yagi’s werden gemonteerd in een 16 meter hoge uitlierbare mobiele mastwagen, oorspronkelijk afkomstig uit het Amerikaanse leger. Hiermee werden diverse interessante DX-verbindingen gemaakt tot aan zo’n 1200 km. Polen, San Marino, Italie, Spanje, Corsica werden o.a. gewerkt.

  In 1995 is gestopt met contesten vanwege de terugloop in belangstelling van de leden. Sindsdien is er vanuit onze afdeling niet meer aan contesten meegedaan.

  H 8.11 JOTA
  Van de VERON afd. ‘t Gooi zijn de volgende amateurs actief geweest voor de JOTA (Jamboree On The Air) en later de JOTI (Jamboree On The Internet):
  PA0MW Jan Burgemeester bij scoutinggroep Zuiderkruis te Hilversum
  PA0TMU Theo Munnik achter snackbar ‘t Kamrad in Hilversum
  PA2PBT Peer Touber bij scoutinggroup Zuiderkruis in Hilversum en bij scoutinggroup Arrows in Naarden
  PA3BMV (later PA9JOO /p) Joop van Zeeland bij scoutinggroup Argonauten
  PA3BTI Rolf bij scoutinggroup Olav in Naarden
  PA3BWK Wilko Hollemans bij scoutinggroup de Argonauten en bij scoutinggroup Zuiderkruis te Hilversum
  PA3CBU Peter Damen bij scoutinggroup Vasanta in Huizen in 1997 en 1990
  PA3COZ Michiel Hoeksel bij scoutinggroup Argonauten te Hilversum
  PA3FYE Jacob Pen in Nijkerk bij scoutinggroup Kiliaen van Rensselaer I 2000 t/m heden
  PD1GDP Rene in Naarden bij scoutinggroup Arrows
  PE1EBQ
  PE1JBK bij scoutinggroup Hilfertheim uit Hilversum
  PE1JKC Albert Jongkind bij scoutinggroup Argonauten in 1984 en bij scoutinggroep Zuiderkruis in 1987
  PE1MQI (later PE7M) Maarten Bakker bij scoutinggroep Argonauten in Hilversum en vanaf 2001 bij scoutinggroep Agger Martini in Maartensdijk
  PE1NJP Tom Eshuis
  PE1OKP (ooit jongste zendamateur in NL) bij scoutinggroep Vasanta Huizen in 1996
  PE1PPQ Edward Kleinjan in fort Blauwkappel te Utrecht in 1997 en 1998

  H 8.12 QSL-service
  De QSL-service werd in het begin jarenlang gedaan door Philip Tulleners PA0PT uit Loosdrecht. Philip ontving de QSL-kaarten, sorteerde ze en bracht ze persoonlijk rond op z’n fiets. In 1976 of 1977 heeft Philip voor zijn verjaardag een fiets van de afdeling cadeau gekregen. Op 19 januari 1987 kreeg Philip een gouden speld voor het jarenlang verzorgen en bezorgen van de QSL-kaarten.

  Phillip was een bijzonder man, die vele radiovrienden had. Hij werkte bij Phillips en rookte sigaren. Bij Philip is ooit eens een parachutist in zijn antennemast geland.Philip kon zelf zijn kristallen slijpen en deed dat ook voor vele andere amateurs. Ook heeft Phillip een oscillatorschakeling ontworpen die later naar hem vernoemd is. Dit is de zgn. Tulleners oscillatorschakeling. Het bijzondere aan deze schakeling was dat hij het kristal bij het rooster plaatste, waardoor kristallen die je normaal niet in resonantie kreeg, nu wel gingen oscilleren. Het gerucht gaat dat Phillip de uitvinder is van het welbekende kroonsteentje. Maar of dit gerucht waar is…..?

  Gerrit de Groot PD0EAY hielp Phillip met de QSL-service en was zelf van 1983 t/m 1991 zelf de QSL-manager.

  Sinds 1990 hielp Salo Vreedenburg PE1IYR uit Bussum Gerrit met de QSL-service. Na het overlijden van Gerrit in december 1990 nam Salo het volledig over. Hier is nog enige discussie over geweest, want men vond Salo (30 jaar) eigenlijk te jong. Men was bang dat de continuïteit in het gedrang kwam, omdat QSL-administratie veel tijd kost. Daarom was de functie van QSL-manager eigenlijk alleen voorbehouden aan oudere heren die niet meer aan het werk waren en dus meer tijd hadden voor de hobby. Dat deze angst volledig ongegrond was is later wel gebleken.

  Salo werd later ondersteund door Ton Schipper PA0TON uit Huizen, die het sorteerwerk van de binnenkomende QSL-kaarten voor zijn rekening nam. Salo distribueert de QSL-kaarten op de clubavonden van zowel de VERON als de VRZA waar hij bijna wekelijks aanwezig was. Jan Langhorst PE1KHR uit Hilversum vervangt hem bij afwezigheid.

  Per december 2003 kunnen mensen op de website van Salo zien of er QSL-kaarten voor hem/haar klaarliggen.

  H 8.13 De Gooise gang (Gooi gang)
  Zo werd de club van amateurs genoemd, die vlak na de oorlog zeer actief waren op 80m met zelfbouw apparatuur en AM modulatie. O.a. Flip Huis PA0AD en Jan Burgemeester PA0MW waren hierin actief.
  Later zijn er amateur videofilmps gemaakt en daarin werd het lied van de Gooigang ten gehore gebracht.
  Wie weet er hier meer over en wie weet de tekst van dat lied ? Laat het de secretaris weten!

  H 8.14 De Gooise Lo-Fi club
  In de 50’er jaren werden er door Jan Burgemeester PA0MW op zondagochtend uitzendingen op 80m (met een knipoog) van De Low Fi Club verzorgd. Hierbij een tekstfragment U kunt dit ook horen (728 kB mp3) als u wilt…

  De Low Fi club moet blijven, of u dat wil of niet !

  Muzikaal intermezzo

  Goedemorgen vrienden en andersdenkenden. Welkom in het exclusieve clubgebouw van de Low Fi Club in het gedenkwaardige Nergenshuizen. Onze privedetective, Haarlok Slomes, waar u binnenkort meer van hoort, heeft persoonlijk een onderzoek ingesteld bij diverse zendamateurs. Hij vond er enkele, die high power plannen hadden. O.a. met een 4x150a om op 2m te komen. Aan hen is het volgende supersonisch gedicht opgedragen. Hier is: In Holland staat een buis.

  Muzikaal intermezzo

  Voor gedicht “In Holland staat een buis”, zie de rubriek “verplukt en verplozen”.

  Muzikaal intermezzo

  Tot zover, vrienden en andersdenkenden, “In Holland staat een buis”. In de bekende Low Fi Gids vindt u deze week een bouwbeschrijving van een twee lamps ruimtevaartuig en een wasmiddel voor zonnevlekken.

  Abonneert u nu snel op de Low Fi Gids. De enige betrouwbare wegwijzer naar een onzekere toekomst. Als u zich nu opgeeft, krijgt u de nog resterende nummers van dit jaar gratis. Een gestempelde postzegel is voldoende. Opsturen naar de Low Fi Club, Dorpsstraat 1, Nergenshuizen

  Wij besluiten weer met onze slagzin. Heeft u lof of kritiek, zeg het ons. Heeft u geen lof, zeg het uw groenteman. En heeft u geen groenteman, luistert dan naar de volgende Low Fi Club.

  Muzikaal intermezzo

  H 8.15 Het Clubblad “Gooipraet” / De Nieuwsbrief
  “De Gooipraet” was de naam van het clubblad in de jaren 1982 tot 1994. Bekend is dat Otto PE1BBV (later PH7N), Guus PA3EHP en Jan PA0MW hier veel aan hebben bijgedragen. Wim Stoutenbeek PA0WST liet het blad op z’n QRL voor een vriendenprijs drukken en sjouwde dat dan inde trein weer mee naar Hilversum.
  In 1995 nam de computer zijn intrede en vond Ap PE1JKC dat het allemaal veel moderner, beter en vooral mooier kon. Hij zou het wel even “overnemen”. Lang heeft hij het niet gedaan, want de frequentie van het verschijnen v.h. clubblad is binnen enkele jaren steeds lager geworden, tot zelfs nul. Jan PA0MW is daarna nieuwsbrieven met een convocatie voor de jaarvergadering gaan schrijven. Dit gebeurde op de oude vertrouwde typemachine, waarna het dan op het copieerapparaat werd vermenigvuldigd, dubbelgevouwen, geniet en voorzien van een adressticker. In 1998 neemt Edward PE1PPQ dat van Jan over. Edward gebruikt de tekstverwerker op de computer en uitgeprint en gecopieerd worden de nieuwsbrieven bij Dennis PE1NOB. In 1999 verzorgt Wilko PA3BWK eenmalig de nieuwsbrief en daarna pakt Edward het weer op. Theo PA0TMU heeft jarenlang de ledenadministratie verzorgd en de etiketten uitgeprint die benodigd waren voor het versturen van de nieuwsbrieven. Sinds 2001 worden de nieuwsbrieven allemaal apart geprint en wordt ieder examplaar van de juiste naam, adres en woonplaats voorzien. Deze gegevens worden uit de database met de ledenadministratie gehaald.

  H 8.16 Public Relations
  Jarenlang heeft Jan PA0MW de organisatie op zich genomen om met een stand van de VERON afd. ‘t Gooi aanwezig te zijn op de jaarlijkse vrijetijdsmarkt op de Groest te Hilversum. Van 1997 t/m 2002 heeft Edward Kleinjan PE1PPQ dat voor zijn rekening genomen. Vanaf 2003 neemt Wilfred Kamer PD1AMB de organisatie op zich. Op de vrijetijdsmarkt, het woord zegt het al, worden vele activiteiten getoond, waar men in zijn vrije tijd mee bezig kan zijn. Dit is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om onze hobby te laten zien en te promoten.

  In 2000 wordt er de Werkgroep Instroom Jeugd (WIJ) in het leven geroepen door de VERON. Heimen Ceelen PA3AGI uit Amersfoort is de voorzitter van deze werkgroep, die als doel heeft de jeugd te informeren over en te enthousiasmeren voor het Radiozendamateurisme. Hiervoor hebben zij een powerpoint presentatie ontwikkeld, die door anderen gebruikt kan kan worden om langs scholen te gaan.Van onze afdeling is Bert van Kleef PA0GVK lid geweest van deze werkgroep.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 9 Het Radiostation PA0RCG / PI4RCG / PI50RCG

  Omstreeks 1970 besloten Wim PA0WBB uit Blaricum, Chris Bakker PA0CD uit Hilversum en Louis PA0LVL uit Laren om te starten met een radioronde in ‘t Gooi. Wim was in die tijd nog piraat, maar gebruikte al de call PA0WBB. Toen hij later zijn theorie-examen had gehaald heeft hij de call PA0WBB aangevraagd en gekregen.

  Vanwege de zeer goede locatie van Wim op de Schapendrift te Blaricum besloot het drietal om vanuit Wim’s locatie de uitzendingen te verzorgen. Dit heeft echter niet lang mogen duren. Al na enkele maanden werden de uitzendingen om RCD-reden gestaakt.

  Jaren later, 5 oktober 1978 om precies te zijn, werd opnieuw initiatief genomen om een afdelingszender in de lucht te krijgen. Ditmaal onder de speciale call PA0RCG. De operators waren Jan Burgemeester PA0MW, wonende op de Oude Amersfoortseweg 50 te Hilversum en first operator Theo P. Munnik PA0TMU, wondende op de Planetenstraat 79 te Hilversum. De uitzendingen werden voorbereid en daarna ingesproken op een bandrecorder. Tijdens de uitzendingen werd de band dan afgespeeld en uitgezonden. Het uitzend-QTH was bij Theo thuis en vanaf 1992 Jan thuis.

  Na enkele jaren is de call veranderd van PA0RCG naar PI4RCG.

  Theo er er na ruim 13 jaar mee gestopt op 13 febuari 1992. Jan werd toen first operator van het station en ging door met de uitzendingen. Vanaf 26 februari 1992 kwam Maarten Bakker PE1MQI (later PE7M), wonende op de Planetenlaan te Maartensdijk erbij. Maarten studeerde op dit moment electronica aan de M.T.S. te Hilversum op de Vaartweg. Maarten is later verhuisd naar de Gijsbrecht van Amstelstraat te Hilversum.

  T.g.v. QRL-drukte moest Maarten er mee stoppen en hij deed dit op 12 januari 1995. Kort daarna, op 2 maart 1995 kwam Rik Hagens PE1PBY erbij. Rik woonde op de Aartseveen 64 te Eemnes. Tijdens de vakanties van Jan deed Rik de uitzendingen alleen vanuit zijn thuislocatie.

  In 1997 werd het team versterkt met twee radiozendamateurs. Op 20 maart kwam Edward A. Kleinjan PE1PPQ, toen wonende op de Vaartweg 29 te Hilversum, erbij en op 7 april Salo M. Vreedenburg PE1IYR wonende op de Top Naefflaan 44 te Bussum. (Top was vroeger een meisjesboekenschrijfster HI) In de zomer als Jan op vakantie was werd de uitzending afwisselend op de thuis QTH’s gehouden van de overige operators.

  Op 18 september 1997 moest Rik PE1PBY stoppen omdat hij op CW-cursus bij Cor Schaapherder PA3EKP ging. Rik stopte slechts tijdelijk, want ongeveer anderhalf jaar later had Rik zijn A-machtiging gehaald, de call PA7PBY aangevraagd (en gekregen van de RDR) en deed hij weer mee met de uitzendingen van PI4RCG.

  Op 7 oktober 1999 kwam Maarten PE1MQI (later PE7M) er weer bij. Maarten woonde op dat moment op de 2e Nieuwstraat te Hilversum.

  Edward PE1PPQ verhuist in sept 1999 naar de Antillenstroom 22 te Huizen en Maarten PE1MQI (later PE7M) verhuist in 2000 naar de Cornelis Evertsenstraat 32 in Hilversum.

  Tot op heden is Jan de first operator en Rik, Salo, Edward en Maarten bij toerbeurt de second operator van het clubstation PI4RCG.

  Op 6 oktober 2003 (een dinsdag) vierden we het 25 jarig jubileum van PI4RCG met een taart en slingers in ons clubgebouw. De first operator PA0MW kreeg een fles wijn van het bestuur.

  H 9.1 Op vakantie en toch inmelden
  In de zomerperiode nemen veel amateurs hun HF-set mee. Ook Jan MW doet dat altijd. Indien mogelijk probeert Jan zich n.l. in te melden in de PI4RCG ronde. Hoe kan dat dan zult u zich afvragen, want PI4RCG zend helemaal niet uit op HF. Thijs Kruyff PA5TYS (EX PA3BJG) heeft vele keren de relayering verzorgd, zodat vakantiegangers de PI4RCG ronde konden luisteren en dat men zich zelfs kon inmelden. In 2001 verzorgde PI4RCG met operator PA7PBY zelf de relayering.

  H 9.2 Tijdschrift van de maand
  Wicher Harmsen PB0AOI heeft van 1988 tot 1997 zijn rubriek “het tijdschrift van de maand” voor PI4RCG verzorgd. In deze rubriek besprak hij de inhoud van o.a. de RAM, FUNK en QST. Wicher is op 22 maart 1999 na een slopende ziekte overleden.

  In de periode van 1997 tot 2000 heeft deze rubriek niet bestaan, al werden er wel zo nu en dan bladen besproken zoals RAM, PWGN (Packet WerkGroep Nederland) en de Repeater (ATV blad in kleur).

  In april 2001 krijgt Maarten Bakker PE1MQI (later PE7M) toestemming van het bestuur om abonnementen te nemen op de RAM en de FUNK op kosten van de afdeling. Hierdoor kan Maarten de rubriek “tijdschrift van de maand” weer in ere herstellen.

  H 9.3 Puzzels in de uitzending
  Harry Olde Wevelkate PE1PSE verzorgde zowel in 1996 als 1998 een puzzelmarathon. Hierbij werd wekelijks een nieuwe puzzel verteld, die de luisteraars dan moesten oplossen. Door alle puzzels op te lossen moest dan de eindpuzzel opgelost worden, die veelal bestond uit het raden van een zin. De puzzel van 1998 is ook door PI4AA (Radio AA) uitgezonden. Aangezien de puzzel van 1996 vrij moeilijk was en het aantal (goede) inzendingen beperkt is er in 1998 gekozen om de puzzel niet al te moeilijk te maken. Om de puzzels op te lossen moest vaak de informatie uit het vademecum of het cursusboek voor de radiozendamateur gebruikt worden.
  Hierbij een voorbeeld van zo’n puzzel:

  Het station PI3RSD zendt een testtoon uit. Bij een maximale positieve amplitude van die toon is de uitgangsfreqentie van PI3RSD 9,5 kilohertz lager dan de uitgangsfrequentie van PI8FRL indien dit station wordt gemoduleerd met 0 Volt. De modulatie-index bedraagt éénvijfde maal het positieve verschil van de regionummers van deze twee stations.
  Gevraagd: Welke frequentie, uitgedrukt in Hertz, heeft die testtoon?

  Rik heeft in 2000 t/m 2003 een oliebollen puzzelronde georganiseerd. Alle deelnemers die het goede antwoord instuurden kregen van hem persoonlijk oliebollen uitgereikt. Salo PE1IYR hielp hem hierbij.

  H 9.4 Special Call
  In het begin is de afdelingszender van de VERON begonnen met de call PA0RCG, echter na enkele jaren is de call PI4RCG in gebruik genomen. In 1995 is het gehele jaar gewerkt met de call PI50RCG. Dit vanwege het feit dat er gevierd werd dat Nederland 50 jaar daarvoor bevrijd was van de Duitsers. In dit jaar hadden alle zendamateurs toestemming van de RDR om bij het getal van hun prefix 50 op te tellen. PE1XYZ werd dus PE51XYZ.

  H 9.5 LPD-gebruikers
  Omstreeks 1996 kwamen er t.g.v. Europese richtlijnen z.g.n. LPD-devices op de markt. LPD staat voor Low Power Device en kon een portofoon, babyfoon, draadloze koptelefoon, garagedeuropener, intercom of iets dergelijks zijn. De LPD-devices hebben een maximum vermogen van 10 mWatt en kunnen op 68 verschillende kanalen werken met een kanaalafstand van 25 kHz. De frequenties lopen van 433.075 tot 434.750 MHz. Dit is kanaal 1 t/m 68. PI4RCG heeft na het goed lezen van de machtigingsvoorwaarden ontdekt dat amateurs een verbinding mogen maken met een LPD-er, omdat deze legaal gebruik maakt van zijn apparaat en de frequentie. Dit wetende heeft PI4RCG de mogelijkheid geschapen voor LPD-ers om de uitzendingen mee te luisteren en zich in te melden op 433,450 Mhz. Dit is kanaal 16 op de LPD-aparaten.. Dit initiatief mag een succes genoemd worden, omdat dit bij zo’n 10 tot 15 LPD-ers de interesse voor Radio heeft opgewekt en er zelfs enkelen van hen een zendamateurmachtiging gehaald hebben!

  H 9.6 Statistiek inmelders
  Gemiddeld zijn er zo’n 17 inmelders per week. Dit is in al die jaren nauwelijks veranderd. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel % van de inmelders LPD-er was, zich op 70cm inmelde en zich alleen voor de presentie zich inmelde.

  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  Gemiddeld aantal inmelders per week
  17,1
  16,4
  17,2
  20,3

  % inmelders wat LPD-er is
  8,4
  9,9
  4,1
  7,8

  % inmelders op 70cm
  13
  16,6
  8,7
  12,6

  % inmelders voor presentie
  42,6
  42,9
  41,3
  37,6

  H 9.7 Mobiele uitzendingen
  Rik Hagens PE1PBY kwam in 1997 met het leuke idee om in de zomerperiode de uitzendingen van PI4RCG vanaf een andere locatie uit te zenden. De locatie was dan geheim en luisteraars moesten het uitzend-QTH uitpeilen. Iedere keer was de locatie anders, maar altijd wel in de regio ‘t Gooi. Tijdens deze uitzendingen werd het nieuws gebracht zoals de luisteraars van PI4RCG gewend waren, maar daarnaast werd af en toe een hint gegeven over de locatie. Rik stelde zijn eigen auto en amateurspullen belangeloos ter beschikking om deze uitzendingen te verzorgen. Rik’s auto kreeg al snel de naam van mobiele studio.

  1997
  Dit was het eerste jaar van de “mobiele ronde”. PI4RCG bevond zich altijd binnen de gemeentegrenzen van Hilversum. Dit jaar werd er naast de gebruikelijke frequenties van 145,225 Mhz, en 433,450 Mhz ook op 50,4 Mhz uitgezonden. Bij deze experimenten met het uitzenden op meerdere banden tegelijk is een mobiele antenne gesneuveld. Van het geld dat ingezameld was onder de peilers kon aan het eind van het seizoen een waardebon aan Rik aangeboden worden van Fl. 75,=., die Rik kon inleveren bij Communicatie Centrum Venhorst om een nieuwe antenne te kopen.

  1999
  Dit jaar was PI4RCG mobiel van 27 mei t/m 16 juli (8 weken).

  2000
  Dit jaar was PI4RCG mobiel van 8 juni t/m 27 juli (8 weken). Er werd nu ook gebruik gemaakt van APRS, waarbij middels Packet Radio de locaties doorgegeven werd van punten waar de peilers langs zouden moeten komen.

  2001
  Dit jaar was PI4RCG mobiel van 7 juni t/m 26 juli gedurende acht weken. Dit mobiele jaar kenmerkte zich door twee zaken. Allereerst heeft PI4RCG o.l.v. Rik, PA7PBY ook op HF gewerkt. O.a. Jan PA0MW heeft zich zo rechtstreeks (zonder relayering) kunnen inmelden bij PI4RCG. Ten tweede werd gebruik gemaakt van de hoge mobiele pompmast van Maarten PE1MQI (later PE7M). De operators waren Rik Pa7PBY, Maarten PE1MQI (later PE7M), Salo PE1IYR, Edward PE1PPQ en PA0MW (toen hij weer terug was van vakantie).

  2002
  Dit jaar was PI4RCG mobiel van 6 juni t/m 25 juli gedurende 8 weken. Wilfred Kamer PD1AMB hielp Rik Hagens PA7PBY elke week met het opbouwen. Afwisselend was de 2nd operator: Edward Kleinjan PE1PPQ, Maarten Bakker PE1MQI (later PE7M), Salo PE1IYR en Jan PA0MW (toen hij weer terug was van vakantie).

  2003
  PI4RCG is wegens vakantieplannen van de operators niet mobiel QRV geweest.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 10 De Website PI4RCG

  In de negentiger jaren werd het Internet bekend. Albert Jongkind PE1JKC heeft als eerste voor de VERON afd. ‘t Gooi een plekje in de digitale wereld gecreëerd. Hij heeft de website van PI4RCG gebouwd en een aantal jaren beheerd. De website is altijd gehost (vakterm, betekent: op een computer geplaatst) geweest bij het Dutch InfoCentre van Ab van der Velden. Het URL= http://www.dutch.nl/pi4rcg.

  Vanaf 1998 is Wilko Hollemans PA3BWK de webmaster van de PI4RCG Website. Hij heeft de Website zowel in 1999 als in 2001 geredesigned. Wilko heeft ook een website voor CW-liefhebbers, die te vinden is op http://www.morsecode.dutch.nl

  Vanaf augustus 2002 neemt Edward Kleinjan PE1PPQ, de secretaris, het websitebeheer over. De gehele inhoud van de site wordt up_to_date gemaakt en diverse pagina’s worden uitgebreid of nieuw erbij gemaakt.
  Remco de Fluiter PA4RDF heeft in 2002 de velddagpagina gerealiseerd en Rik leverde informatie aan over de mobiele ronde van PI4RCG. Wilko assisteert bij het grafische werk. Op 31-6-2006 verhuisd onze afdelingswebsite van http://www.dutch.nl/pi4rcg naar een eigen domain https://www.pi4rcg.nl van http://www.balans.nl.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 11 Het Gooi Award

  Wie de eerste Award manager was van het Gooi-Award is onbekend. Wie het Gooi Award ooit vroeger heeft ontworpen is ook niet bekend. Op een gegeven moment is Salo PE1IYR Awardmanager geworden. Wanneer is onbekend. Edward PE1PPQ heeft dit in 1999 van Salo overgenomen. Helaas zijn de oude awards, alsmede de log van het uitreiken hiervan bij Salo kwijtgeraakt. Edward heeft het Gooi Award nieuw leven ingeblazen. Er is een nieuw Gooi Award getekend door een collega van Thijs PA5TYS (EX PA3BJG). Vanaf 2005 neemt Hans Smit PA3FYG het secretariaat en ook het beheer van het Gooi Award over.

  H 11.1 Gooi Award vanaf 1999
  PI4RCG, Radio Club ‘t Gooi heeft een prachtig full color PI4RCG ‘t Gooi Award. Edward PE1PPQ, de Awardmanager van dit Gooi Award, wil u verzoeken om uw tegenstation bij een verbinding te informeren over het Gooi Award en ze te melden dat de verbinding één punt waard is. Ook wil hij u verzoeken om op uw QSL-kaart te vermelden dat deze verbinding één punt waard is voor het award. Door het Gooi Award te promoten en/of aan te vragen steunt u onze afdeling. Heeft u al zo’n fraai award in uw shack?

  Award: Het award is in full color en bevat een plattegrond van hoe vroeger ‘t Gooi eruitzag.
  Regels: 1) Iedere verbinding met een amateur uit ‘t Gooi (Regio 15) is 1 punt waard
  2) Het clubstation PI4RCG is 3 punten waard
  3) De call PI50RCG is 5 punten waard. (gebruikt tijdens 50 jaar bevrijding in 1995)
  4) Alleen rechtstreekse verbindingen zijn geldig
  5) Er mogen meerdere verbindingen met hetzelfde station opgevoerd worden, mits deze verbindingen op verschillende banden of in verschillende modes gemaakt zijn.
  6) Geen mode of bandbeperkingen
  7) Alle verbindingen sinds 1945 zijn geldig
  8) QSL van de verbindingen is niet vereist
  Eisen: 30 punten voor amateurs uit ‘t Gooi.
  15 punten voor amateurs uit Nederland
  5 punten voor amateurs buiten Nederland
  Kosten: 5 Euro (vroeger Fl. 10,-) contant aan de Awardmanager of vooruitbetaling op giro NL71 INGB 0000 4068 21 t.n.v. penningmeester VERON afd. ‘t Gooi
  Aanvraag: Stuur uw log en evt. contante betaling naar de Awardmanager van radioclub ‘t Gooi PI4RCG:
  PE1PPQ E.A. Kleinjan, Antillenstroom 22, 1271 CM Huizen.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 12 Clubs waar leden van VERON afd. ‘t Gooi lid van zijn

  In dit hoofdstuk aandacht voor andere clubs, waar leden van de VERON ‘t Gooi lid van zijn.

  H 12.1 CW (high) speed clubs
  Wilko PA3BWK is lid van de HSC (High Speed Club), VHSC (Very High Speed Club), SHSC (Super High Speed Club) en de EHSC (Extreme High Speed Club). Peter Damen PA3CBU is lid van de HSC

  H 12.2 Old timers club
  PA0ATY Joop de Feyter (oud afdelingslid)
  PA0GJK Gerard Komen is lid sinds 1980
  PA0GVK Bert van Kleef
  PA0JEB Wim van den Broek (oud afdelingslid)
  PA0MOL Frans Molle
  PA0MW Jan Burgemeester is lid sinds ?. Dit op aanraden van Theo Huizer PA0QMH.
  PA1LK Leon Kusters
  PA3EHP Guus Weitzel
  PH7N (PE1BBV) Otto Simmelink

  H 12.3 PWGN – Packet Werk Groep Nederland
  Hier zullen ongetwijfeld een hoop VERON afd. ‘t Gooi lid van zijn of zijn geweest in de hoogtijdagen van Packet Radio. Een lijst hiervan is niet beschikbaar.

  H 12.4 VRZA
  In ‘t Gooi zijn bijna alle VRZA leden ook VERON lid. Andersom is dit niet het geval.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 13 Landelijke evenementen waar leden van VERON afd. ‘t Gooi kwamen

  In dit hoofdstuk aandacht voor evenementen waar leden van de VERON afd. ‘t Gooi veel komen of geholpen hebben met organiseren.

  H 13.1 VERON pinksterkamp
  Bert van Kleef PA0GVK en Jan Burgemeester PA0MW

  H 13.2 De Jutberg
  Op de Jutberg, de radiokampweek van de VRZA te Laag Soeren komen veel Gooiers:
  Andre Ponstein PA0PON uit Hilversum, zijn XYL Jannie, hun QRP’s Dineke (NL895), Marianne en Andrea, Hans van Dongeren PA0DHG (later KC5DMH in Texas, USA), Otto Simmelink PH7N (Ex PE1BBV) en zijn XYL Sien, Theo Munnik PA0TMU, Frans van Grafhorst PA0TNT, zijn toenmalige XYL Anneke Wubbe en haar kinderen Iris en Thessa, Jan Hoekstra PA0ZE, Jan Burgemeester PA0MW en zijn XYL Riet, Peer Touber PA2PBT, zijn XYL Martha en hun zoon Roelof, Robert Bennema PE5RB (Ex: PE1NTE), Dennis Bosheck PE1NOB, Fred Brouwer PE1LLQ, Albert Jongkind PE1JKC, Hans Holsink PE1CKK, Remco den Besten PA3FYM, Herbert PE1FHH (geen VERON lid), Wilko Hollemans PA3BWK en zijn YL (later verloofd, dus XYL) Marja Witten, Edward Kleinjan PE1PPQ, zijn XYL Annette en hun QRP’s Sabine en Vincent, Maarten Bakker PE7M (Ex PE1MQI) en zijn toenmalige YL Petra van der Kruis, Marco Kristelijn PE1OVG (geen VERON lid), Arno van Jaarsveld PE1RNY (geen VERON lid), Remon PD0RUM (geen VERON lid), Robbie (geen VERON lid), Thijs Kruyff PA5TYS (Ex PA3BJG) , Joop van Zeeland PA9JOO /p (Ex PA3BMV), Mauritz PA0MMD en Jacques die beiden bij VAT in Hilversum werkten en altijd op de fiets naar de Jutberg kwamen.

  François van Laarhoven PA1JFR (Ex PE1JFR) trad in 1983 toe tot het organiserend comité. In 1992 volgt hij Ben Deiman PA0BMC op als voorzitter van de Jutbergcommissie. In 1988 heeft hij de VRZA afd. ‘t Gooi opgericht, zie H2.3. In het najaar van 2003 slaagt François voor het (laatste) CW-examen en heeft hij sindsdien de call PA1JFR.

  Jan Hoekstra PA0ZE heeft vele jaren gefilmd, gemonteerd en ATV-uitzendingen verzorgd. Eerst was dat in het Damhert, later in de kantine.

  Jan PA0MW heeft 20 jaar lang de kampradio verzorgd van 1979 tot en met 1998. Edward Kleinjan PE1PPQ heeft in 1999 de kampradio georganiseerd, waarbij het gecombineerd werd met de ATV-verbindingen. In 2000 heeft Jan voor het allerlaatst de kampradio gedaan en werd actief gezocht naar opvolgers.

  Otto PE1BBV (later PH7N) en Theo PA0TMU organiseerden vele verkopingen op de feestavond en waren ook zo af en toe VIP. (VRZA informatie Persoon)

  Frans PA0TNT was penningmeester in de Jutbergcommissie en heeft vele jaren de fotopuzzeltocht georganiseerd. Later heeft Marco PE1OVG de fotopuzzeltocht van hem overgenomen, gevolgd door Remon Wilms PD0RUM en Wilko Hollemans PA3BWK.

  Maarten PE1MQI (later PE7M) en Arno PE1RNY, beiden lid van de Jutbergcommissie verzorgden de techniek (geluid, licht, podium) van vele feestavonden. Maarten presenteert deze feestavonden vanaf ongeveer 1999.

  Maarten PE1MQI (later PE7M) zorgde voor de antenne’s, het relais en de jaarlijkse bouwprojecten.

  Thessa Wubbe organiseerde vanaf 1998 de feestavond en zorgde daar voor o.a. dansact, maar ook voor de sponsoring van de feestavond.

  Thijs Kruyff PA3BJG (later PA5TYS) heeft vanaf 1997 zgn. Funitems gemaakt die als reclameblokken in de ATV-uitzendingen van Jan PA0ZE uitgezonden werden. De scripts werden geschreven door Iris Wubbe, die ook meestal de rol van regisseur op zich nam. Joop PA3BMV (later PA9JOO /p) speelde vaak een prominente rol in de funitems, alsmede vele andere gooiers. Thijs is mede-oprichter van de VRZA afd. ‘t Gooi en sinds de oprichting penningmeester daarvan. Zie H2.3.

  Iris presenteert vanaf 1999 de middaguitzendingen van het ATV-journaal.

  Terug naar inhoudsopgave

  H 14 Silent Keys

  Iedereen hoopt natuurlijk heel oud te worden, maar een oud gezegde zegt: “Er zijn in het leven twee dingen heel zeker: de belasting en de dood”. Ook radio(zend)amateurs ontkomen er niet aan, al zullen we sommigen nooit kunnen vergeten.

  Call Naam Plaats Datum Opmerkingen
  PA0PON André Ponstein Hilversum 19-5-1972 Bestuurslid en Vossenjachten
  PA0PT Phillip Tulleners Loosdrecht 11-4-1993 QSL-manager. werd 87 jaar.
  PD0EAY Gerrit de Groot Hilversum dec 1990 QSL-manager
  PA0AD Flip Huis Hilversum 21-9-1996 Oprichting VERON
  PA0CD Chris Bakker Loosdrecht PI4RCG clubstation en voorzitter
  PA0SGL Daan van de Werf Bussum Velddag / BEM
  PA2XAD Paul Nolet Loosdrecht Voorzitter
  PA0FR Vincent Hilversum 1997
  NL7813 Johan Overvliet Hilversum 27-1-1997 Bestuurslid
  PB0AOI Wicher Harmsen Huizen Bestuurslid
  PA0WMJ Wout Steenhof Laren –
  PA3CBY B. Nieuwenhuis Almere mei 2001
  PA0HLZ Herman Anton van der Leelie Hilversum 12-6-2001 geen lid
  PE1NRU Anne van der Schaaf Naarden 05-8-2001 Samen met PE1NOB op morsecursus.
  PA2JRE Johan Redemeijer Weesp 24-4-2002
  PE1LUH Bart van Vonno Hilversum 26-12-2002
  NL 9928 E.J. Stolk Laren feb 2003
  PA3ADB Th. J. Tulfer Huizen feb 2003
  PA0NA H. Meiners Naarden 13-2-2003 Vele functies binnen VERON gedaan
  PA0DEN Dick H. Van Gaas Huizen 9-4-2003 Publicatie in QEX sept. 1990

  Terug naar inhoudsopgave