Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Silent Key – Gerrit Gol PE1FZW

  Op 10 februari 2013 is op bijna 90 jarige leeftijd overleden OM Gerrit Gol PE1FZW

  Gerrit was al lange tijd lid van onze afdeling en ik maakte voor het eerst kennis met hem in 1977, toen hij op een verkoping aanwezig was. Gerrit was in die tijd nog luisteramateur, maar was wel bezig met de voorbereiding voor het examen. Hij nam daar echter de tijd voor, want hij was ook erg actief met het ontvangen van weersatellieten en telex berichten. Veel apparatuur bouwde hij zelf.

  Omdat Gerrit bij Philips werkzaam was, had hij toegang tot de A.B.R. (Afvoer Bruikbare Restanten). Hier haalde hij veel apparatuur en onderdelen vandaan die voor ons zendamateurs niet of zeer moeilijk te krijgen waren.

  Op verkopingen bracht Gerrit meestal wel een paar zakken met mooie onderdelen of meetapparatuur mee, die hij beschikbaar stelde aan de afdeling.

  Na een aantal jaren is Gerrit geslaagd voor zijn “C” examen en was regelmatig actief in de rondes op 2 m en 70 cm. Zijn grootste hobby was echter toch het luisteren en vooral digitale technieken interesseerden hem.
  We missen in Gerrit een zeer aimabele man die op zijn sterfbed nog opdracht gaf om vooral de club te informeren dat zijn (aanzienlijke hoeveelheid) radiospullen voor de club bestemd waren.

  Ondanks zijn ziekte heeft hij tot het laatst zijn zwaar invalide vrouw thuis verzorgd.

  Wij wensen zijn familie en zeer veel sterkte toe met dit zware verlies.

  Namens leden en bestuur VERON afdeling `t Gooi, Peer Touber PA2PBT, bestuurslid

   

 • Gouden Speld voor Peter Damen PC7T

  De VERON afd.’t Gooi en de Traffic Bureau hebben Peter Damen voorgedragen voor een Gouden Speld. De aanvraag is ingediend door Sjoerd Ypma PA0SHY huidige voorzitter van het Traffic Bureau.

  Hieronder de motivatie voor het toekennen van deze blijk van waardering:

  PC7T (voorheen PA3CBU); Peter Damen is lid geweest van het Traffic Bureau in de periode 1990 t/m 2000.
  Hij verzorgde o.a. de contest rubriek in het Traffic Nieuws.
  In 2007 is hij wederom lid geworden van het Traffic Bureau in de functie van contestmanager van de PAbeker contest.
  De laatste jaren heeft hij tevens de organisatie van de TB stand op de DVDRA voor zijn rekening genomen, en organiseerde eerder de vonkenboerwedstrijd. In 2011 heeft hij zijn lidmaatschap van het Traffic Bureau beëindigd.

  Overige:
  Peter is 3 jaar voorzitter geweest van de VERON afdeling ”sHertogenbosch.
  Daarna is Peter vanwege een verhuizing lid geworden van de afdeling “Het Gooi”.
  Ook daar is Peter gedurende twee jaar voorzitter geweest en vervolgens ook een
  aantal jaren penningmeester (van 1988 1993 en nogmaals van 2002 2004).
  Peter heeft zich voor die afdeling bijzonder verdienstelijk gemaakt door het organiseren van verkopingen om de afdelingskas te spekken zodat een eigen station kon worden opgericht.

  We feliciteren Peter van harte en hopen dat hij nog veel voor de vereniging wil blijven betekenen.

  73’s Ap – PA5AP

  Toespraak door Sjoerd PA0SHYPlaatsen van de speldDe Gouden HanddrukTrots als een marconist met 7 seinsleutels

 • Radiokelder niet open op de volgende data:

   deur

  Wegens de troonwisseling en de Jutberg vakantie is de Radiokelder gesloten
  op de volgende data:

  Dinsdag 30 april:        gesloten
  Donderdag 2 mei:      geen zelfbouwavond
  Dinsdag 7 mei:           gesloten
  Donderdag 9 mei:      geen zelfbouwavond

  Vanaf dinsdag 14 mei zijn we weer gewoon open op de dinsdag- en donderdag avond.

 • Frequentiegebruik radiozendamateurs rond troonswisseling in omgeving Amsterdam

  politiehelikopter

  In de periode 29 april tot 2 mei 2013 mogen radiozendamateurs geen gebruik maken van de frequenties in de 13 cm amateurband. Dit geldt voor een gebied van 40 km rond de Dam in Amsterdam. Dat heeft Agentschap Telecom besloten.

  Zie voor meer informatie de aankondiging op de site van Agentschap Telecom

 • 9 April 2013 – Overleg betreffende stemmen op VR

  Op zaterdag 13 april is de VR van de landelijke VERON.
  Afgevaardigden van onze afdeling zijn Rik – PA7PBY en Rene – PE1GDP.

  Dinsdagavond worden de voorstellen  en stemadvies voor Rik en Rene besproken

  Wilt u de voorstellen nog eens bekijken, klik dan op deze link:
  Voorstellen VERON VR 2013

 • Vossenjacht Amersfoort – 80 meter – 14 April 2013

  ZONDAG: 14 april 2013 RADIO VOSSENJACHT

  (Vossen/Spoetnik jacht) op de 80-meterband

  Meer info

 • Lezing PA3EKE over HyEndFed antennes

  16 April 2013 20:00

  HiEndFed
  Rob PA3EKE Verteld over zijn experimenten met zelfbouwantennes en hoe hij uiteindelijk tot de Hy End Fed is gekomen.
  Hij ontwikkeld deze antennes met  Ron PA3RK.
  Zelf heb ik uitstekende resultaten behaald met mijn 10-20-40m versie van 11,80 m lang bij mijn laatste SOTA activeringen ( PA3FYG)

  Zie ook http://www.hyendfedantenna.nl/