Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Club-avond Dinsdag 19 Maart, Zeezender-avond!

  Dinsdag 19 Maart is een historische datum.

  MiAmigo gezonken

  In de nacht van 19 op 20 maart 1980 is het zendschip “Mi Amigo” gezonken.

  Dit schip, o.a. de basis voor talrijke radiostations, waaronder Radio Mi Amigo en Radio Caroline, stond in die jaren bekend  als een ‘drijvende doodkist’. Het was dus wachten op een stevige storm en op 19 maart was het zo ver.

  Die tijd willen we ‘herdenken’ door enkele DVD’s te draaien, waaronder de TROS-documentaire “Zeezenders in woelig water”, oorspronkelijk uitgezonden in 1974.

  Mocht je zelf nog vertoonbaar materiaal hebben:

  Graag melden bij Thijs, PA5TYS.

  19 Maart 2013… Zettum in je agenda!!!

  Deze bijdrage komt van onze reporter op het vaste land, Joop – PA9JOO/P

 • Di 19 Febr 2013 Algemene ledenvergadering Veron afdeling ’t Gooi.

  Deze wordt gehouden in ons onderkomen: Het Lucent gebouw in Hilversum. We zullen de jaarvergadering deze maal in onze normale vergaderruimte in de kelder doen.
  De VERON vergadering begint om 20.30 uur.

  De jaarvergadering van onze zustervereniging VRZA afdeling `t Gooi vind plaats op dezelfde datum en plaats en start om 20.00 uur.

  Iedereen is welkom. Uiteraard heeft u alleen recht tot discussie / stemrecht als u afdelingslid bent van de onze vereniging !

 • Vossenjacht afdeling Amersfoort – 10 febr. – 80 mtr

  Vervalt in verband met ziekenhuisopname van Rient.

  Wij wensen hem beterschap !

  Geachte radio vossenjagers en belangstellenden,

  Het Vossenjacht Nieuws van februari 2013.

  FoxOring op de 80-meterband op 10 febr.

  De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats aan de Treekerweg.   Let op alleen te bereiken via N227

   Wij van de organisatie rekenen op jullie komst, details in Vossenjacht Nieuws februari 2013.

   Zijn er vragen of onduidelijkheden dan hoor ik het graag.

  Tot ziens op zondag 10 februari 2013.

   Groeten, 

  Rob, Henny en Rient

  Pa0kel, XYL Rient, Pa3gxp